skilleTV på mobilskilleRedaksjonenskille_slutt
Dagsrevyen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV-arkiv > Dagsrevyen Sist oppdatert 12:19
NRK Nyheter
Tlf: 23 04 80 00
Faks: 23 04 71 77
nettnyheter­@nrk.no
Adresse: 0340 Oslo

Publikumsservice
Tlf: 815 65 900
info@nrk.no


Nyhetsredaktør:
Rune Nøstvik
Ansvarlig redaktør NRK.no: Are Nundal

Tips NRK Nyheter:
nyheter@nrk.no
Tips alle nyhets­redaksjonene
Tlf: 23 04 80 00

 

VB, ENG og SNG

Mange av ordene her er spesielle for Dagsrevyen og TV-nyheter mens andre blir brukt i TV-språk generelt. Alle har imidlertid en tilknytning til Dagsrevyen.

Publisert 02.07.2002 16:36. Oppdatert 28.08.2002 13:16.

Autocue/Prompt

Programledernes ”lesemaskin”.

Beta SP

Videobåndformat for profesjonell bruk.

Blåvegg

Veggen blant annet værmelderne står foran for at det skal kunne se ut som om det er et datakart bak dem.

BUR

Navn på redigeringsrom (Beta Umatic Redigering)(Umatic som båndformat er ikke lenger i bruk).

Digibeta

Digitalt videobåndformat for profesjonell bruk.

DK

Distriktskontor.

Dubbe

Kopiere ferdige innslag fra bånd til harddisc (profile).

DV

Videobåndformat.

DVC pro

Videobåndformat.

ENG

Electronic News Production (inkluderer all teknikk brukt i produksjon av nyheter).

ENG-O

ENG-opptak (opptaksrommet hvor alt stoff til Dagsrevyen blir tatt opp).

ENG-S

ENG-senderom (senderommet er rommet hvor alle nyhetsinnslag blir avviklet fra).

ENPS

Electronic News Production System, PC-basert planleggingsprogram for nyhetsproduksjon. Her kommer også meldinger fra nyhetsbyråer verden over inn. De fleste som jobber med Dagsrevyen bruker dette programmet daglig.

Full lyd

Innslag kommentert av reporter på videobåndet, se VB.

FX-Deko

Fabrikknavnet på grafikkmaskinen vi bruker til supere, plakater (f.ex. et kart, tippekupongen, fotballresultater).

Headline

Dagsrevyens hovedoverskrifter, som vi starter sendingen med.

HK

Hovedkontrollen (hvor alt som sendes fra NRK blir presentert og sendt via).

Intro/Uttro

Programledernes inn-/utannonseringer av innslag i Dagsrevyen.

Kjøreplan

"Timeplan" over rekkefølgen som Dagsrevyen avvikles etter.

KK

Kamerakontroll.

Link

Beskrivelse av overspillingspunkt for TV-bilder.

LK

Lydkontroll.

LS

Linjesentralen.

Mygg

Liten mikrofon som festes på tøyet.

Nøkling

Uttrykk som brukes om den tekniske prosessen ved bruk av blåvegg.

OB-buss

Outdoor Broadcast-buss. Trailer full av teknisk utstyr (RK,LK,KK, kameraer osv.)som gjør at vi kan lage program og direktesendinger utenfor NRK-huset.

Profile

Harddisken som vi avvikler innslagene fra etter at de er dubbet.

RK

Regikontroll er stedet som sendingen blir avviklet fra(RK består også av KK og LK).

SNG

Satellite News Gathering (satellittbil som brukes når vi skal gå direkte fra steder utenfor Marienlyst).

Speak

Reporterens voiceover/kommentar på innslagene, se Full Lyd.

Stills

Det samme som plakat.

STK

Studiokommentar, Videobånd kommentert av programleder fra studio, se VB.

Super

Navn & tittel på intervjuobjekter.

TC

Time Code(Telleverket på videobånd).

TOM

Technical Operational Manager (= teknisk leder i studio).

VB

Videobånd.


 
50 SISTE NYHETER
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no