OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Toppbanner Brobyggerne

Her er du: NRK > Programmer > TV-arkiv > Brobyggerne

Oppdatert 23.10.2001 14:04

NRK TV OFFN, FG31 0340 Oslo

 

Hva tror Brobyggerne på?

Publisert 05.12.2000 10:11 - Oppdatert 20.04.2001 10:44

Brobyggere i arbeid. (Foto: NRK)
Brobyggere i arbeid. (Foto: NRK)
Hva tror de egentlig på, de åtte brobyggerne?

Inge

kaller seg ikke for religiøs, men spirituell. Hvis hun skulle putte seg i en kategori, vil hun si at hun hører innunder den store New Age-paraplyen. New Age er en fellesbetegnelse på en rekke ulike åndelige uttrykk om en ny tid der menneskene skal være mer opptatt av åndelige ting enn de har vært før. Fokus ligger på selvutvikling og utvidelse av sinnet. Inge tror først og fremst på det hun kan erfare. Hun tror på energibaner og at det er mulig å styre disse på en slik måte at de kan virke helbredende på mennesker. Dette har hun basert livet sitt på helt fra den dagen hun opplevde at hun kunne helbrede sine egne ryggsmerter.

Kadafi

er sunnimuslim. Det er han fordi hans foreldre er fra Pakistan, som er et sunnimuslimsk land. I det muslimske fellesskapet er om lag 80% sunnimuslimer og 20% shiamuslimer. Grunnen til at skillet mellom disse retningene oppsto, var uenigheten om hvem som skulle være fellesskapets leder etter Muhammads død. Det er ikke store forskjeller mellom sunni og shiamuslimer, de anerkjenner hverandres lære og de sentrale lærepunktene er de samme. De tror på Allah som den ene Gud og at Muhammad er det rette sendebud. Allah åpenbarte sitt ord gjennom Koranen, som Muhammad mottok. Koranen og tradisjonen etter profeten danner grunnlaget for hvordan muslimene lever sitt praktiske liv. Sentralt i det praktiske livet står de fem søyler som er trosbekjennelsen, bønnen fem ganger om dagen, fasten i måneden Ramadan, almissen til de fattige og pilegrimsferden til Mekka.


Kristine Dingstad. (Foto: NRK)


Kristine

er katolikk. Hun konverterte for 2 år siden, og veien fram til konverteringen startet allerede under oppveksten da hun sammen med foreldrene tilhørte en del av statskirkefellesskapet som kalles kirkelig fornyelse. Denne gruppen var opptatt av ritualer og tradisjoner. Dette er to elementer som også står sentralt i den katolske kirke. Den katolske kirke står i en ubrutt tradisjon fra Jesu tid og helt fram til i dag. Peter fikk i oppgave å danne kirken og ble den første paven. Alle pavene etter dette er etterkommere fra Peter. Den katolske kirke hevder at den er den opprinnelige kirken slik Jesus ville at den skulle være. På 1500-tallet skilte den lag med den protestantiske kirke. Den Katolske kirken har flere sakramenter enn den lutherske og læren er basert på Bibelen og den katolske kirkes katekisme.

Eirik

er en kristen shaman. Han sier selv at han følger Jesu vei, Buddhas, vei og naturens vei. Med dette mener han at det er Jesu ord som står i sentrum i hans tro, samtidig er han opptatt av Buddhas lære og kreftene som finnes i naturen. Eirik kan kalles nyreligiøs i den forstand at han kombinerer elementer fra ulike religiøse tradisjoner. Sentralt i Eiriks tro står tanken om at ingenting som skjer er tilfeldig. Eirik føler krefter i naturen og kan også føle om det er gode eller onde krefter. De gode kreftene bruker han når han helbreder.

Jakob

er kristen, men lytter nok mer til hjertet enn til vedtatte kirkelige sannheter. Jakob tror at det er én vei til Gud og at den går gjennom Jesus. Det viktigste er likevel ikke at menneskene har kunnskap om Jesus, men at man har Jesu kjærlighetsenergi i hjertet. Det er ikke opp til menneskene å bedømme hvem som har denne energien eller ikke, det er det bare Gud som vet. Jakob har kontakt med Lysbærerne, som er et miljø med kristne som tidligere var tilknyttet New Age-miljøet i Trondheim. Av dem har han lært å se kristendommen fra nye synsvinkler. Han har sett at New Ages vektlegging av lengselen etter den nye tid, har mange likhetstrekk med bibelens lære om den nye pakt.

Siri

er humanetiker. Hun tror på menneskenes iboende kraft og evne til å påvirke egne tanker og følelser, dessuten tror hun at mennesket er grunnleggende godt. Siri tror ikke på noen Gud eller et liv etter døden, derfor er det viktig å leve dette ene livet på best mulig måte. Den beste måten man kan leve som menneske er å verdsette og tolerere menneskene rundt seg. Mennesket har et grunnleggende behov for fellesskap og aksept. Siri tror at det er ting vi ikke vet eller kan forklare. Human-Etikk dreier seg om moralsk praksis, som Siri sier det: Ditt liv er avhengig av hvordan jeg er mot deg.

Bjørn

er kristen og pinsevenn. Sentrum i hans liv er Jesus og det han gjorde da han døde på korset. Bjørn tror at alle mennesker må bli født på ny og lære å kjenne Gud gjennom Jesus. Pinsevennene baserer sin lære på hendelsen fra Det nye testamentet den første pinsedagen da disiplene fikk den hellige ånd. Pinsevennene er opptatt av Den Hellige Ånd og hva han kan gjøre med hjertene til menneskene hvis han får slippe til.

Heidi

er buddhist, hun praktiserer en type opplysningsbuddhisme av Japansk opprinnelse som heter Soka Gakkai. Soka Gakkai ble grunnlagt etter 2. verdenskrig og ble utviklet i forlengelsen av en japansk buddhistisk bevegelse som heter Nichiren Shoshu. Soka Gakkai finnes i 156 land og det er ca 100 medlemmer i Norge. Soka Gakkai ønsker å skape verdensfred. Heidi chanter, resitererer fra Lotussutraen og utfører sine religiøse ritualer hver dag. Disse øvelsene gjør hun for å hente fram og utvikle sin indre åndelige styrke. Buddhismen er en praktisk livsfilosofi og Heidi er spesielt opptatt hvordan hun kan leve livet sitt slik at det gagner henne selv og verden rundt seg på best mulig måte.


 
 
SØK

Banner religion og livssyn 140
BROBYGGERNE

10 SISTE BROBYGGERNE
16.05.2001 14:48
Alternativ vei til Gud
11.05.2001 14:14
Undere skjer hver dag
04.05.2001 12:02
Det finnes èn sannhet
27.04.2001 16:01
Religion er dynamikk
20.04.2001 14:21
Alt er helhet
14.03.2001 13:09
Moral og kyllinggryte
14.03.2001 08:31
Undring på Ladegården
13.03.2001 13:02
Jesus og pannekaker
07.03.2001 14:20
Gjestebud-oppskrifter

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   02.01.2009 20:48