skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Helse og forurensing

Hvor usunt er det å gå gjennom tett trafikkert område hver dag?

Publisert 19.03.2001 15:14.
I nærheten av trafikkerte veier er det svevestøv med partikler fra forbrenningen i bensin- og dieselmotorer, fra dekkene og veibanen. Det er også avgasser fra forbrenningsprosessen, bl.a. kullos som er spesielt skadelig i lukkede eller dårlig ventilerte rom, oson og nitrøse gasser som kan virke irriterende på slimhinnene i luftveiene og som bidrar til det brunaktige "smog"-laget over enkelte områder.

Med mindre du har spesielle problemer med astma i forhold til noen av komponentene i svevestøvet eller avgassene, er imidlertid ikke avgassene du puster ved å gå langs veien verre enn for de som sitter inne i bilene sine i trafikken og trekker samme luftkvalitet inn i bilen. Ved rask gange, løping eller sykling kan du imidlertid ha et noe høyere luftskifte som gjør at du hiver innpå flere liter med luft på en halvtime enn det en som sitter rolig i bilsetet gjør på samme tid slik at irritasjonen i slimhinnene kan bli kraftigere.

Svevestøvet kan i noen biler bli renset i et filter for friskluftsinntaket slik at det blir mindre av dette som pustes inn og bringes ned i lungene enn hos den som går langs veien. Siden det er svevestøvet som inneholder de fleste av de stoffene som mistenkes å kunne være kreftfremkallende, vil en aktuell beskyttelse være å bruke en enkel maske som filtrerer bort partikler når en går langs de mest trafikkerte veiene. Det er også langt bedre å puste gjennom nesa enn med åpen munn i disse områdene, nesehår og slim i nese/svelg fanger opp en vesentlig del av partiklene (prøv lommetørkletesten på storbybesøk).

En kortvarig eksponering for trafikken et par ganger hver arbeidsdag gir imidlertid liten belastning i forhold til eksponeringer som en får ved å oppholde seg i lokaler hvor andre røyker det meste av dagen, og i forhold til kreftrisikoen ved å røyke sjøl er trafikkens bidrag lite. Det er gjort endel studier på kreftforekomst blant arbeidstakere som oppholder seg det meste av dagen i dieseleksos uten at det er klare konklusjoner, men det er ingen grunn til å la være å hindre flest mulig partikler i å trenge ned i lungene. For øvrig er helsegevinsten av det å gå 30 minutter to ganger om dagen så stor at det langt på vei oppveier noe av det negative for helsa ved å gå i trafikkerte områder, og gir det ubehag anbefales det å se om det er mulig å legge løypa litt høyere i terrenget enn den mest trafikkerte bilveien og noe lenger unna.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - F

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no