skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Fastlegeordningen

Mange vil gjerne vite hva slags lege som skal bli sin faste. Hvordan kan man finne ut mer om en lege?

Publisert 26.02.2001 16:40.
Her har du som pasient begrensete muligheter hvis ikke du har vært hos noen av de aktuelle legene før og fått et inntrykk. Men hvis du kjenner noen leger allerede og er fornøyd med disse, kan du føre opp inntil 3 av de du kjenner og kan regne med å få plass hos en av disse. Om du får den første legen på lista di, avhenger av hvor mange med lenger ansiennitet enn deg som krysser av for denne legen og hvor lang liste denne legen skal ha. Er du misfornøyd med valget ditt, kan du bytte lege 2 ganger i løpet av året, men om dette vil fungere alle steder gjenstår å se (i kommuner med for få leger kan listene bli stengt når de er fulle, da kommer heller ikke nye pasienter inn).

Spør famile og kjente

Du har selvsagt muligheten for å spørre familie, venner, kjente, pasientforeninger etc. om hvilke erfaringer de har med de forskjellige legene. Men det finnes ikke noen mulighet til å spørre fylkeslegen eller Helsetilsynet om hvilke leger det er kommet flest klager på, eller som har blitt utsatt for diverse forføyninger fra myndighetshold.

Leger med engasjement

På biblioteket kan du spørre etter boka "Norges leger" som gir litt bakgrunnsinformasjon om legene, men dette er tekst som legen har skrevet sjøl og er ikke noen omtale fra andre. Som regel er leger som også deltar i forskjellige aktiviteter i lokalsamfunnet, tar tillitsverv som lege og deltagere i lokale debatter om helsespørsmål noen som du kan få et inntrykk av og gir i hvert fall uttrykk for et visst engasjement.

Kontinuitet i praksisen

Ellers ville jeg ha foretrukket en lege som har et kontorfellesskap med flere andre leger og som deltar i undervisning av nye studenter eller i forskning. Da føler jeg meg sikrere på at det er kontinuitet i praksisen, og større muligheter for et fagmiljø som sikrer at legen holder seg faglig oppdatert. Det at legen er spesialist i allmennpraksis tilsier at vedkommende har spesiell tilleggsutdanning til å ivareta pasienter i allmennpraksis, og burde være et argument for å velge denne legen framfor andre om ikke du kjenner noen.

Siste saker:
Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - F

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no