skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Snus og helseskader

Mann spør: Jeg har sluttet å røyke, men tar en snus en gang iblant. Hvor helseskadelig er det når det gjelder kreftfare og andre sykdommer? Jeg har blitt fortalt at det ikke er kreftfremkallende, men at det er en større fare for diabetes og hjert- og karsykdommer. Stemmer dette?

Publisert 26.02.2001 16:11.
Snus inneholder nikotin som opprettholder en avhengighet for dette stoffet. I motsetning til nikotin i sigaretter som må røykes for å få overført stoffet til kroppen, er det ingen skadelige forbrenningsprodukter (tjære, kullos, PAH, benzen og flere hundre andre kreftfremkallende stoffer i sigarettrøyk) fra snusen. Her avgis nikotin fra stoffet i munnhulen og tas opp gjennom slimhinnene på innsiden av leppene.

Det har vært mistanke om at snusing og annen tyggetobakk kan forårsake kreft i munnhule, svelg eller magesekk siden det blir en kraftig lokalirritasjon og masse ekstra sekresjon som enten spyttes ut eller svelges, men det er ikke sikre data som viser klart slik forøket risiko. En vesentlig del av den økte risiko for hjerte/karsykdom ved tobakksbruk forårsakes av kullosen i sigaretter som røykes, og det slipper man unna med snusen. Men nikotin i seg sjøl har effekter på muskulatur som regulerer blodgjennomstrømming i små blodkar, og teoretisk kan derfor også snus virke inn på risikoen selv om en ikke har store data på dette.

Vi regner vel Sverige som snusens "hjemland", og jeg siterer derfor en melding fra den svenske Socialstyrelsen fra 21/02/2001:

"Snus: farligt men inte främst för cancer
Varningstexten "orsakar cancer" på snusdosorna har diskuterats. I en utredning som Socialstyrelsen gjort visas att det finns otillräckligt underlag för påståendet, varför det bör ändras. Däremot är det klart att snusning inte är ofarligt av andra hälsoskäl, varför en varningstext bör finnas, och det nationella målet börs fortfarande vara att förmå barn och unga att inte börja röka eller snusa. Det påpekar Socialstyrelsen i yttrande över "Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan" (SOU 2000:91), delen som rör Mål 12: Minskat tobaksbruk. I allt väsentligt tillstyrks förslagen. "

Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - S

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no