skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Pasientrettighetsloven

Den nye loven inneholder egentlig ikke så veldig mange nye forhold, men der pasientenes rettigheter tidligere framgikk av de plikter legen eller sykehuset hadde i henhold til lover og regler rettet mot dem, er det ved innføring av pasientrettighetsloven tatt utgangspunkt i pasienten direkte.

Publisert 22.01.2001 15:55.
4 av de viktigste punktene i denne loven fra pasientenes utgangspunkt:

1.1 Du kan nå velge sykehus fritt, d.v.s. at hvis det er lang ventetid for en operasjon på ditt lokale sykehus, men kortere venting et annet sted, kan du få operasjonen utført på det andre stedet.

1.2 Hvis du er misfornøyd med behandlingen et sted, kan du be om utskrift av journalen og prøvesvar for å ta med dette til en annen lege og be om en ny vurdering ("second opinion").

1.3 Legen/sykehuset har plikt til å informere sin pasient om diagnose, hvilke behandlinger som kan være aktuelle og andre forhold rundt sykdommen for at pasienten skal kunne være mer delaktig i beslutningsprosesser og gi uttrykk for sine ønsker og behov.

1.4 Det skal nå være pasientombud i hvert fylke, tidligere var dette frivillig og ved årets begynnelse var det et par fylker som ikke hadde pasientombud ennå.


 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no