skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

”Sikre perioder”

Teoretisk sett skal ikke kvinner kunne bli gravide dersom det ikke er et løst egg på vei mellom eggstokk og livmor. Siden sædcellene ikke holder seg i live mer enn et døgn eller to på sin vei oppover livmor og egglederne for å møte egget, vil samleie mer enn to-tre dager før eggløsning ikke gi noen graviditet.

Publisert 15.12.2000 13:07.
Tilsvarende vil heller ikke samleie drøyt en uke etter en eggløsning gi noen graviditet, fordi egget da vanligvis har passert gjennom livmoren og har forsvunnet umerkelig ut gjennom skjeden. Det er bare egg som er befruktet før det har nådd fram til livmorhulen som slår seg ned der og utvikler seg til et foster.

Hvis man derfor hadde helt klare redskaper til å fastslå når eggløsningen kommer noen dager i forveien, og ellers var sikker på når et løsnet egg hadde passert gjennom livmoren, kunne man regne de øvrige dagene i menstruasjonssyklus som "sikre" i forhold til å unngå graviditet. Hovedproblemet er imidlertid at selv om kvinnen har nokså regelmessig menstruasjon, er det ikke bestandig at eggløsningen kommer til samme tid i forhold til foregående menstruasjonsblødning, det er slik at når eggløsningen har vært, er det nokså fast 14 dager til neste menstruasjonsblødning begynner.

Noen forsøk har antydet muligheten av at orgasmer hos kvinnen i forbindelse med et samleie faktisk kan virke utløsende på en eggløsning og framskynde denne, og da kan et samleie lagt til perioden mellom avsluttet menstruasjonsblødning og noen dager før forventet eggløsning allikevel føre til en befruktning. Det er ikke for ingenting man i fagmiljøet heller kaller dette for "usikre perioder" og unngår å anbefale dette som en prevensjonsmetode for unge kvinner. De testene som man får på apoteket eller den temperaturkurve man fører som gir en halv grads forskjell i kroppstemperatur ved eggløsning, er for så vidt sikre nok, men først og fremst for å dokumentere når en eggløsning har funnet sted. Dette vil derfor først og fremst være nyttig for de som har vansker med å få barn ved at disse kan samle noe seksuell aktivitet til dagene etter eggløsning for å øke sannsynligheten for å få til en befruktning.


 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no