skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Blodtrykk

Blodtrykksmålinger i hytt og vær er en uting, og kan i enkelte tilfelle virke så stressende på folk at de får høyt blodtrykk av det! Alle bør ha fått målt et blodtrykk i oppveksten og en gang eller to i voksen alder for å forsikre seg mot at de har en spesiell medfødt sykdom som gir høyt blodtrykk. Føler man seg ellers rimelig frisk og i god fysisk form, er det svært så sjelden man oppdager et plutselig forhøyet hvileblodtrykk.

Publisert 08.12.2000 14:42.
Det er viktig å huske at de blodtrykksverdier man opererer med som "normalverdier", er framkommet på bakgrunn av målinger som ideelt sett gjøres på et legekontor etter en stunds hvile og med standardiserte betingelser for hvor stor blodtrykksmansjetten skal være og hvor den skal plasseres. Helst skal en da bruke samme omgivelser, tidspunkt på dagen, samme sinnstilstand, samme blodtrykksapparat og samme arm for å kunne sammenligne en måling med tidligere målinger. Bare det at en ung, snerten kvinnelig lege eller legesekretær måler blodtrykket med kort skjørtekant og dristig utringning på en middelaldrende kar gir stort utslag på blodtrykket, likeledes om en kommer rett fra en krangel med ektefellen eller sjefen på jobben, har drukket alkohol i dagene før en måler blodtrykket, sitter med overfylt bære og egentlig må på do eller er veldig engstelig for at legen skal finne et høyt blodtrykk.

En "personlig" blodtrykksmåler kan være til nytte for en med kjent blodtrykkssykdom som vil føre logg over utviklingen i blodtrykket over tid, f.eks. ved utprøving av forskjellige typer eller styrker av blodtrykkssenkende medikamenter eller for å se om en vektreduksjon eller reduksjon i alkoholbruk gir den ønskede effekt på blodtrykket. Hvis ikke prøvesituasjonen er sammenlignbar fra dag til dag, har imidlertid slike gjentatte målinger en svært begrenset verdi, fordi det bare er et standardisert hvileblodtrykk som egentlig kan brukes til å sammenligne mot "normalverdiene". Et annet tilfelle hvor det kan være aktuelt å bruke en personlig blodtrykksmåler, kan være for de som blir så stresset i legekontorsituasjonen at de får målt et forhøyet blodtrykk uten at en finner noen naturlig årsak til dette - i noen tilfeller har disse funnet helt normale verdier når de måler blodtrykket hjemme. Sikrere verdier får en imidlertid da ved å få på seg et spesielt blodtrykksapparat som måler blodtrykket med korte intervaller gjennom et helt døgn og lagrer på alle verdiene slik at de lett kan leses av når apparatet leveres tilbake. Slike 24 timers blodtrykksmålere vil de fleste spesialister i indremedisin og endel vanlige legekontorer ha for hjemlån, og da er man sikret en bedre vurdering av eventuelle avvikende verdier enn om en skal sitte og forklare sine egne målinger.


 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no