skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 
Spør Ørn

Prostata!

Alle menn har prostata! Denne kjertelen vokser gradvis med økende alder.
Huslegen i Puls forklarer.

Publisert 31.03.2003 17:46. Oppdatert 31.03.2003 17:47.Huslegen i Puls, Ørn Terje Foss PULSBlærehalskjertelen på norsk

Prostata er noe alle menn har fra fødselen av. Den kalles for blærehalskjertelen på norsk, og den ligger rundt urinrøret der det går ut fra urinblæra. Prostata er omsluttet av en relativt fast kapsel. Når kjertelen vokser vil det i første rekke føre til at det blir trangere for urinrøret som passerer gjennom denne.
Forstørret prostata

De vanligste symptomer ved forstørret prostata er derfor at det blir dårligere kraft på strålen ved vannlatning. Det blir ofte rest-urin i blæra etter vannlating, slik at en får hyppig vannlatning, (ofte flere ganger i løpet av natta), og følelsen av aldri å få tømt seg helt.


Godartet forstørrelse vanlig


Den godartede forstørrelsen av prostata, som skjer gradvis med økende alder (benign prostatahyperplasi), påvirkes av de mannlige kjønnshormoner. Det vil si at hvis en nøytraliserer produksjonen av disse, eller tilfører store doser av kvinnelige kjønshormoner, kan veksten stoppe opp eller reverseres. Dette innebærer imidlertid så store negative bivirkninger, og andre effekter, at det ikke er aktuelt å ta dette i bruk rutinemessig.

Prostataplager

Ved begynnende prostataplager kan en ha noe effekt av medikamenter, som ved å påvirke muskulaturen øker gjennomstrømmingen i urinrøret en periode. Ellers er den vanligste behandlingen å få skrapt ut deler av prostatakjertelens vev gjennom urinrørets vegg der det er et trangt parti. Operasjonen kan gi problemer med lekkasjer og endret seksualfunksjon, slik at en sjelden utfører denne uten at det er blitt betydelige plager.

Kateter

Hvis forsnevringen er blitt så stor at en ikke får igang vannlatningen spontant, er det mulig med innleggelse av kateter, ("slange" gjennom urinrøret), eller å stikke hull gjennom bukveggen inn i blæra for å få tømt ut urinen. Dette er alternativer til en operasjon.

Ta en blodprøve

Det er ikke alltid mulig å skille godartet forstørrelse av prostata fra ondartet kreft. Ved undersøkelse hos lege kan prostataens form, størrelse og konsistens vurderes gjennom en undersøkelse med en finger opp i endetarmen. Sammen med en blodprøve, som sier endel om aktiviteten i prostatakjertelen, er det mulig å skille ut endel tilfeller.

Kom tidlig til behandling

En biopsi, hvor vevsprøve tas ut og undersøkes i mikroskop, vil vanligvis også bli tatt for å kunne si noe sikrere om diagnosen. Prostakreft er den hyppigste kreftformen hos eldre menn, og kan i noen tilfeller gi spredning til skjelettet eller andre organer. Men den kan også bruke mange år på å utvikle seg, slik at en ofte har en god prognose om diagnosen blir stilt tidlig. Dersom forandringene med de typiske symptomene på innsnevring av urinrøret, som er nevnt foran, kommer raskt og/eller det også kommer synlig blod i urinen eller ved sæduttømming, bør en få undersøkt om det kan være en prostatakreft under utvikling.


Siste saker:
Siste saker:
Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - B

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no