skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Malingsskader

Hvorfor kan man bli svimmel og kvalm av å bruke oljebasert maling?

Publisert 30.09.2002 13:36.

Løsemidler

Ved bruk av oljebasert maling, beis og lakk utsettes man for løsemidler, hovedsaklig av typen white spirit. Innholdet i den enkelte maling skal framgå av etiketten, hvor det skal være angitt hvor stor volumprosent av malingen som er løsemiddel og hvilken type det er, dessuten et tall som angir hvor stor luftmengde man må ventilere rommet med for å holde konsentrasjonen av løsemiddelet under de anbefalte normer som er satt for dette stoffet.

Løsemidlene er flyktige og fordamper lett slik at malingen etter påføring tørker, men når fordampningen er over i løpet av noen timer eller få dager, er det heller ikke noe mer avgivelse av helseskadelige stoffer til omgivelsene.

Hvor skadelig er det?

Det er få hobbymalere som pådrar seg de alvorligste helseskadene som kan forårsakes av løsemidler, såkalt løsemiddelsyndrom, med varig skade av hjernen (nedsatt hukommelse og konsentrasjonsevne, økt irritabilitet og endret psykisk adferd).

En regner at en må ha vært utsatt for løsemidler i konsentrasjoner over den anbefalte normen daglig i minst 5-10 år eller ha vært utsatt for gjentatte kjempedoser med akutte skadevirkninger før en kan se en klar sammenheng med løsemiddelsyndrom. De plager som en hobbymaler får ved kortere eksponeringer for løsemidler, er som regel forbigående.

Hvordan virker løsemidlene?

Løsemidler har den egenskapen at de lett løser opp eller kan blande seg med fett. Det gjør at de også kan passere en barriere mellom blodbanen og hjernen vår.

På samme måte som løsemidlet etanol (vanlig alkohol) kan påvirke bevissthetsnivået i hjernen, kan de fleste andre løsemidler også gi større eller mindre grad av svimmelhet, uklarhet, hodepine, nedsatt konsentrasjon eller bevissthetstap.

Løsemidlene behøver ikke å svelges for å gi slik effekt. De blir tatt opp i kroppen hovedsaklig gjennom lungene, når maleren puster inn luft som er mettet med fordampete løsemidler, dersom det ikke er sørget for god nok utlufting eller bruk av verneutstyr (pustemaske med filter eller frisklufttilførsel).

Det lukter - er det farlig?

For de fleste løsemidler er lukteterskelen langt lavere enn den konsentrasjonen hvor det er ansett å være muligheter for å gi helseskade. Det vil si at lukt av løsemidler i seg selv ikke er noe farlig, selv om ikke alle liker lukta og enkelte kan kjenne svie i slimhinner i nese eller øvrige luftveier av enkelte malinger.

De fleste løsemidler kan imidlertid i stor nok dose ha en toksisk eller dødelig effekt på kroppen (eks. 1 desiliter metanol), og ved stigende konsentrasjon i blodet kan kroppen noen ganger som en refleks prøve å avverge dette ved å utløse brekninger. Merker en dette eller blir svimmel under arbeide med oljemaling, må en snarest komme seg ut i frisk luft og eventuelt kontakte lege hvis en har pustevansker eller får økende bevissthetstap.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - M

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no