skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Varmtvann fra springen

Er det farlig med varmtvann fra springen til tekoppen? Puls-lege Ørn Terje Foss, svarer.

Publisert 26.02.2002 09:37.

Svar:

Med moderne varmtvannsberedere fra de siste par tiårene er det ikke noen store helseproblemer forbundet med å drikke te trukket på varmtvann direkte fra springen. I eldre varmtvannsberedere var ofte hele beholderen kledd med kobber innvendig og det ble brukt endel bly i lodddinger der det ble skjøtt sammen rørkoblinger o.l., slik at risikoen for å få løst opp tungmetaller i varmtvannet var endel større. Fra slutten av 1970-tallet er de fleste beredere laget med tank av rustfritt stål, og i de fleste loddinger er det brukt sølv i stedet for bly sammen med hovedkomponenten tinn, og dette gir mindre mulighet for avgivelse av helsefarlige tungmetallpartikler.

Dårligere kvalitet

Det er imidlertid en langt dårligere kvalitet på vannet fra en varmtvannsbereder fordi det der blir stående uten tilgang på surstoff (oksygen) og blir "dødt" på smaken. Dette kan man teste ut ved å tappe en liter med varmtvann og la den stå til kjøling etterpå og sammenligne med smaken på vann fra kaldtvannskrana. Hvis man ikke er så nøye på smaken av teen, er det altså ikke så stort helseproblem å bruke "hurtigmetoden" en gang i mellom.

Noe bakterievekst

Teoretisk kan en også få noe bakterievekst i varmtvannsanlegg hvis noen har satt ned temperaturen i berederen til under 60-65 grader Celsius av hensyn til energisparing eller for å redusere riskoen for skolding. Ved temperaturer oppunder 60 grader C kan Legionellabakterier overleve og formere seg slik at en ved eventuell forekomst av slike bakterier i tanken kan få overført smittestoffer, men disse forekommer sjelden i Norge og hovedproblemet med Legionellabakterier er hvis de spres gjennom dusjhode e.l. slik at de kan spres i lufta med små vanndråper som pustes ned i luftveiene og gi en spesiell type lungebetennelse, det å svelge dem i moderate mengder gir vanligvis ikke noen infeksjonssykdom.

Siste saker:

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no