skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Gjesping

Det virker som om gjesping er smittsomt mellom voksne og når voksne ser barn som gjesper, men en leser har observert et barn på fire måneder som ikke lar seg påvirke av den utslitte voksnes gjesping. Kan dette forklares? PULS-legen, Ørn Terje Foss, svarer.

Publisert 14.01.2002 18:01.

Svar:

Gjesping antas å oppstå som en reaksjon på lavt surstoffinnhold i blodet, på linje med det som utløser endel tyngre sukk hos alle flere ganger i timen. Ved gjesping og dyp sukking får vi en maksimal innånding av luft med surstoff av litt varighet, slik at en får fylt på litt ekstra i forhold til den vanlige inn- og utåndingen. Gjesping oppstår gjerne når en er blitt trøtt om kvelden, og blir også brukt som et litt sosialt signal til gjester om at kroppen nå gir tegn til at den trenger en søvnperiode.

Psykologi

Hvorfor dette smittes over til andre er det vanskelig å gi et fullgodt svar på, men det er nok vesentlige psykologiske faktorer som bidrar. Hvis en på slutten av en lang og hyggelig kveld hvor en har sittet i et lokale med dårlig tilførsel av friskluft begynner å gjespe, kan det være flere personer uavhengig av hverandre som samtidig rammes av et opparbeidet behov for mer surstoff. I selskap har en også litt lettere for å holde seg våken lengre enn normalt, sitter man alene går en kanskje og legger seg før gjespingen tar til på alvor.

Et barn på fire måneder har knapt rukket å bli sosialisert til å reagere på gjesping, det lever mer i en "egoistisk" verden hvor mat og søvn prioriteres som viktige behov uavhengig av om andre rundt seg har mer lyst til å sove eller gjøre andre ting. Det tar også noe lengre tid før barnets blikk innebærer at det faktisk oppfatter hva øynene ser mot, eller det vi kaller å "feste blikket", men fra 6 måneders alder begynner det å gjøre seg gjeldende såpass mye at barnet også kan registrere en gjespebevegelse hos den voksne og gradvis utvikle de psykologiske mekanismer som gjør at det blir smittet av den voksnes gjesping. Det må kanskje understrekes at det bak dette svaret ikke ligger mye dokumenterte forskningsresultater da det har vært vanskelig å frambringe, men at det dreier seg mer om hypoteser.

Siste saker:

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no