skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Invaliditet

Spørsmål: INVALIDITET - en kvinne som er 85 prosent invalid - hvem virderer og bestemmer dette? Huslegen i PULS, Ørn Terje Foss, svarer.

Publisert 10.12.2001 10:57. Oppdatert 10.12.2001 11:00.

Svar:

Med medisinsk invaliditet forstås en redusert funksjon, f.eks. at man har mistet en finger, arm eller fot eller av en eller annen årsak har smerter, nedsatt hukommelse, konsentrasjonsevne eller annen varig fysisk eller psykisk plage i forhold til en som er funksjonsfrisk. Det er ikke nødvendigvis sammenheng mellom medisinsk invaliditet og arbeidsevne, en kan godt være rullestolbruker med høy grad av medisinsk invaliditet og være i full jobb mens en annen med ubetydelig medisinsk invaliditet kan være helt arbeidsufør.

Etter en skade eller sykdom som ikke tilheles helt blir det fastsatt en invaliditet ut fra tabeller utarbeidet av Rikstrygdeverket, med faste prosentangivelser for hver legemsdel ved amputasjoner eller manglende funksjon og veiledende prosentsatser for endel andre funksjoner som smerte, øresus, nedsatt syn, døvhet, alvorlige konsentrasjonsvansker, begrenset lungefunksjon osv hvor prosentsatsen avgjør hvor stor ménerstatning man får.

Ved medisinsk invaliditet på under 15 prosent tilstås ikke noen ménerstatning, mens det for høyere invaliditetsgrad kan bli utbetalt enten et engangsbeløp eller et årlig beløp angitt som prosent av det såkalte grunnbeløpet. Beløpet som gis for den medisinske invaliditet kommer i tillegg til lønn eller uførepensjon og skal være en kompensasjon for ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade som er godkjent etter folketrygdloven.

Ved yrkesskade eller yrkessykdom vil det som regel være forsikringsselskapet som bedriften har tegnet yrkesskadeforsikring i som må dekke ménerstatningen, men hvis den medisinske invaliditet allerede er fastsatt av trygdekontoret, vil forsikringsselskapet som regel bruke den samme prosentsatsen som sitt grunnlag.

Det er en egen forskrift fra folketrygdloven som regulerer ménerstatning ved yrkesskade, den kan leses på nettet på adressen:

http://www.lovdata.no/for/sf/so/to-19970421-0373-001.html#2
med den tilhørende invaliditetstabell:

http://www.lovdata.no/for/sf/so/to-19970421-0373-002.html

Siste saker:

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no