skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Elektronisk treningsutstyr og diabetes

Spørsmål: "Jeg lurer på hvorfor ( bl.a.) diabet II pasienter og pasienter med epilepsi ikke bør benytte elektronisk treningsutstyr som f.eks. muskelstimulerende apparater i ulik form?"

Publisert 27.11.2001 09:50. Oppdatert 27.11.2001 09:50.

Svar elektronisk apparatur:

De fleste med diabetes (sukkersyke) både type 1 og 2 og epilepsi kan leve et normalt liv når de har kontroll over sykdommen sin, og har minst like god grunn som andre (friske) til å holde seg i god form for å ha kontroll over sykdommene.

Diabetes og elektriske apparater mot huden

Teoretisk sett kan imidlertid en med diabetes ha nedsatt blodgjennomstrømming i de små blodårene og nedsatt følsomhet i huden, de er derfor mer utsatt enn andre for å pådra seg kroniske sår og koldbrann. En kan derfor tenke seg at forskjellige apparater som skal holdes inntil hud og påvirke denne ved bevegelse, varme eller stråling kan utløse slike komplikasjoner, og at produsentene av slike derfor ikke tar sjanser på å bli anklaget for å ha forårsaket problemene. Det er heller ikke gitt at noe som kan dokumenteres å ha effekt på frisk hud og muskulatur har positiv effekt på de samme organer hos en som har nedsatt funksjon i disse, særlig hvis effekten er avhengig av en god blodgjennomstrømming.

Epilepsi og elektriske apparater

Når det gjelder epilepsi er det teoretisk mulighet for at apparater som sender elektriske impulser gjennom deler av kroppen kan bidra til å utløse epileptiske anfall. Det er nedsatt terskel for å utløse elektriske impulser eller annen uregelmessighet ved styring av disse i hjernebarken som er hovedproblemet ved epilepsi, og som gjør at det kan forekomme uønskede kramper i muskulatur i forskjellige deler av kroppen. Selv bare med lys- eller lydflimring i spesielle frekvenser kan det teoretisk sett utløses anfall hos en med epilepsi.

Best å bruke egen muskulatur

For både diabetikere, epileptikere og andre uten spesielle sykdommer er det imidlertid viktig å påpeke at med unntak av de som selger såkalte muskelstimulerende apparater eller tilbyr behandling med forskjellige typer stråler, er det ingen som tjener på å bruke dette som alternativ til å bruke egen muskulatur og investere i litt svette. Har det inntrådt lammelser, skader eller andre tilstander som ikke gjør det mulig å få til tilstrekkelig egenbruk av muskulatur, vil det kunne være behov for fysikalsk behandling for å finne egnet treningsmetode. For både diabetikere og epileptikere vil det være på sin plass å rådspørre seg med sin fastlege eller spesialist i indremedisin eller nevrologi om det er noen spesiell grunn i det enkelte tilfelle til ikke å bruke de elektroniske eller elektriske apparater man måtte føle seg fristet til å kjøpe/prøve. Kjøp i hvert fall ikke noe uten at det er retur-rett om det skulle vise seg å gi problemer. Hvis produsent/importør allerede har advart mot kjøp for en spesiell pasientgruppe, spørs det om det blir godtatt å få kjøpet hevet hvis en påberoper seg at apparatet ikke kunne brukes pga sykdommen.

Ørn Terje Foss, PULS-lege

Siste saker:
Siste saker:

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no