skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Hormoner i ginseng?

Er det slik at ginseng inneholder testosteron? En kvinne er redd for å bruke ginseng selv om hun føler hun får mere energi.

Publisert 05.11.2001 17:04.
Ginseng inneholder en gruppe aktive stoffer som kalles ginsenosider og er i familie med steroidhormoner så som kortison, testosteron og østrogen.

Brukes av idrettsfolk

Tradisjonelt oppfattes og markedsføres ginseng som et produkt som gir både økt energi og bedre funksjon på flere områder. Hvis en slik effekt skulle tilskrives innhold av testosteron, ville det bli store problemer for kvinnelige idrettsutøvere som bruker ginseng, fordi dette hadde blitt avslørt under dopingkontroll.

De som tas i slik kontroll har dessverre benyttet seg av andre såkalte "kosttilskudd" hvor hormoner på linje med testosteron er tilsatt i langt høyere konsentrasjoner for å gi noen effekt på muskeloppbygging.

Uklar effekt

Forklaringen på eventuell effekt av ginseng på energinivået må derfor finnes andre steder enn i testosteronnivået. Det er vanskelig å vurdere innholdet i ginsengpreparater generelt, fordi de selges både som original ginsengrot av forskjellig alder og i sammensatte tabletter hvor enkeltstoffer kan være fortynnet eller konsentrert.

Noen hevder at salget av ginsengpreparater på verdensbasis er mange ganger så høyt som produksjonen, og indikerer at det ikke alltid er samsvar mellom innholdsdeklarasjon og egentlig innhold.

Det har vært pressoppslag om at ginseng teoretisk kunne være ugunstig for kvinner etter en artikkel i "Läkartidningen" for noen år siden, men artikkelen er vurdert som dårlig vitenskapelig underbygget og basert på ganske løse antagelser.

Bra mot tretthet

Andre studier viser faktisk en god effekt av ginseng mot tretthet og symptomer assosiert med overgangsalderplager. Det finnes ingen kjente advarsler i litteraturen mot ginseng for kvinner med unntaket for advarsel mot bruk under svangerskap av engelske myndigheter og WHO som bemerker at man enda mangler gode langtidsstudier.

Kan påvirke andre medisiner

Generelt har en de siste årene imidlertid blitt oppmerksom på at ginseng og andre "uskyldige" naturpreparater kan påvirke både blødningsevne og effekt av andre medikamenter, slik at de som bruker slike preparater må gjøre lege og sykehus oppmerksom på dette før operasjoner eller oppstart/justering av medikamenter.

Siste saker:

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no