skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Kan hermetikkbokser være farlige?

Hermetikkboksen er laget av metall og kan ha skjøter med bly i. Kan det komme tungmetaller i maten?

Publisert 11.10.2001 09:46.

Potensiale for tungmetaller i maten

Hermetikkboksen er laget av metall, oftest en kjerne med tynn stålplate med et tinnbelegg som påføres ved en galvaniseringsprosess. Når en plate klippes ut og formes til en sylinder som utgjør selve veggen i hermetikkboksen, må det lages en skjøt, og i den første tiden ble også bunn og lokk sveiset eller loddet på sylinderen. Det kan bli benyttet bly i slike skjøter, slik at det er et potensiale for at flere tungmetaller i hermetikkboksen kan overføres til maten.

Ikke noe alment problem i Norge

I Norge følger Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) opp kontrollen med maten, bl.a. med hjemmel i en emballasjeforskrift som angir grenseverdier for hvor mye bly og kadmium emballasjen til matvarer kan avgi. Vi har ikke noe grunnlag for å si at det er et alment problem med overskridelser av disse verdiene i hermetikk som selges og kontrolleres gjennom vanlige kanaler i Norge.

For å unngå direkte kontakt mellom matvarer og metallet i hermetikkboksen, kan metallet være dekket av et tynt plastbelegg, spesielt over skjøten som kan inneholde bly. Plastbelegget har vært nevnt som kilde for avgivelse av "hormonhermende stoffer" på linje med debatten om mykgjøringsstoffer i plastemballasje. De målinger som er gjort av dette i hermetikkmaten har imidlertid ikke vist konsentrasjoner i nærheten av de fastsatte grenseverdier for slike stoffer.

Unngå skadede bokser

Dersom boksen er blitt skadet slik at metallbiter eller plastbelegg har løsnet eller luft har kommet til innholdet med mulighet for rustdannelser eller andre reaksjoner mellom metall, luft og matinnhold, bør man ikke uten videre benytte denne maten.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - H

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no