skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Sengevæting

Sengevæting er i de fleste tilfeller en normal variant med litt sein utvikling av en funksjon hvor urinen normalt konsentreres om natta for at det ikke skal fylles opp i urinblæra.

Publisert 18.09.2001 13:17.

Sjelden psykisk

Omlag 10 prosent av gutter i 7-årsalderen tisser fortsatt i senga om natta, og dette er sjelden noe som har noe med psykiske problemer å gjøre.

Det er i første rekke hos de barna som har vært helt tørre, som så begynner med sengevæting igjen hvor det kan mistenkes å ligge problemer som familiekrangler, mobbing, omsorgssvikt eller generell mistrivsel bak sengevætingen.

Hos voksne er det en sjelden sykdom som kalles diabetes insipidus, og som kjennetegnes ved at nyrene ikke klarer å konsentrere urinen slik at de har enormt stor vannlatning såfremt de klarer å fylle opp med tilstrekkelig drikke.

Medisiner

Et medikament (Minirin) som benyttes i behandlingen av diabetes insipidus ved å påvirke et hormon som øker nyrenes evne til å konsentrere urinen, har også god effekt på barn som er sengevætere.

I stedet for at det lages store mengder uttynnet urin som naturlig nok sprenger på i urinblæra og får vannlatningen til å gå spontant og helt uten at barnet kan lastes for ikke å ha kontroll over dette i enkelte søvnfaser, produseres det mindre urinmengder når barnet tar en tablett eller en nesespray med det samme medikamentet om kvelden.

Prøveperiode

Hvis dette gir den ønskede bedring etter noen dagers forsøk, er det vanlig å bruke medikamentet noen måneder før en tar en prøveperiode og ser om sengevætingen har gitt seg på naturlig måte.

En mellomløsning for de som ikke ønsker å ta tabletter hver dag, er å prøve ut en passende dose som gir rimelig sikkerhet for at det ikke forekommer sengeværing i spesielle situasjoner som ved besøk hos kamerater, på skoletur, reise med idrettslaget eller på feriereiser i hotellsenger o.l., for så å bruke tablettene bare i forbindelse med disse situasjonene, og bruke kladder, nattbleier, madrasstrekk o.l. i egen seng hjemme resten av tida.

Vanligvis trenger man ikke noen blodprøve for å vurdere dette, det holder lenge å spørre mor eller den i familien som ordner klesvasken om sengevæting er et problem.

Bivirkninger ved bruk av medikamentet som er nevnt her må vurderes opp mot den positive effekt på barnas selvbilde og slitasje på familien som reduseres ved bruken i en kortere periode.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - S

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no