skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Urinveisinfeksjon og tranebær

Ei jente på 9 år er mye plaget av urinveisinfeksjoner. Hun liker ikke appelsinjuice, og har ikke lyst til å ta antibiotika stadig vekk. Kan tranebær kan ha en gunstig effekt fordi den surgjør urinen?

Publisert 16.05.2001 10:18.
Folkehelsa har skrevet en oppsummering om dette temaet, som gjengis i litt redigert utgave her:

Folkemedisin

Tranebær har vært brukt i folkemedisinen til forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner i årtier. Tidligere antok man at de forårsaket økt utskillelse av hippursyre i urinen og at dette motvirket infeksjoner. Det viser seg imidlertid at denne effekten er svært beskjeden og raskt forbigående.

Nylig er det kommet rapporter som viser at tranebær hemmer bakterien E.coli sin evne til å klumpe seg sammen og feste seg til blæreepitel. Dette er en mekanisme som kan forklare effekt på urinveisinfeksjoner.

Men slike basale oppdagelser i seg selv er ikke nok til å vise effekt, det bør også foreligge kontrollerte kliniske studier som viser at teorien slår til i praksis.

Lite dokumentert effekt

I to samlerapporter (cochranerapporter) har en tatt for seg studier som dokumenterer effekt av tranebær mot urinveisinfeksjoner. Den ene rapporten har sett etter studier som dokumenterer effekt på akutte infeksjoner, men fant ingen slike studier. Den andre rapporten har lett etter studier som dokumenterte forebyggende effekt mot urinveisinfeksjoner.

Det ble bare funnet fire studier som tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Ingen av disse studiene var av særlig høy kvalitetet. Tranebær ble gitt som juice i tre studier og som kapsler i en, men konsentrasjonen var ikke angitt. En stor del av deltakerne gikk ut av studiene, 20-55 prosent. Analyser ble gjort etter hvem som fullførte, og ikke etter hvem som hadde til hensikt å bli behandlet ved oppstart.

Det var en viss tendens mot færre urinveisinfeksjoner i behandlingsperiodene, men den dårlige studiekvaliteten gjør det ikke mulig å trekke den konklusjonen at tranebær er effektivt.

Bedrer effekten av antibiotika

Det er både behov for og ønskelig med nye studier med større omfang og bedre kvalitet. At så mange deltagere gikk ut av studiene kan si noe om manglende effekt eller ubehag, hvis ikke det bare var at prisen svei mer enn urinveisinfeksjonen (som i de fleste tilfeller går over av seg selv etter hvert).

Enkelte typer antibiotika virker bedre mot bakterier i urinveiene når urinen er surgjort og da kan både tranebær og C-vitaminer ha en gunstig surgjørende effekt for å bedre effekten.

Siste saker:

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no