skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Kikhoste

Er vi vaksinert mot kikhoste, og hvordan behandles den?

Publisert 07.05.2001 16:28.

Økning av tilfeller

Blant de sykdommene det vaksineres mot i Norge er det god kontroll mot alle bortsett fra kikhoste, hvor det var en kraftig økning i antall tilfeller i år 2000 fra 1999, både blant barn under 2 år (til sammen 146 i hele landet) og totalt sett (3.417 tilfeller i alle aldersgrupper i hele landet) ifølge rapport fra meldingssystemet for smittsomme sykdommer som utgis av Folkehelsa. Ifølge landsoversikten for år 2000 var det mer enn tre ganger så stor forekomst av kikhoste i Agderfylkene som landsgjennomsnittet.

Trippelvaksine

Kikhoste er den ene av komponentene i trippelvaksinen som tilbys alle barn, men fordi noen barn har reagert på en av de første dosene som gis i spebarnsalder og bare har fått duovaksine (trippelvaksine uten kikhostekomponenten), er det ikke lenger så god dekning for nettopp denne sykdommen lenger. Vaksinen gir heller ikke full sikkerhet mot å få sykdommen om den er gjennomført etter planen. Folkehelsa vurderer å tilby en utvidelse av vaksinasjonsprogrammet med en dose i 5-7-årsalderen for å kunne stoppe epidemien blant større barn og voksne på sikt.

Begynner med forkjølelse

Kikhoste forårsakes av en bakterie (Bordatella pertussis) som kan behandles med antibiotika hvis det gis i løpet av de første ukene. Sykdommen begynner som regel som en forkjølelsessykdom, men med flere og kraftigere hosteanfall etter 1-2 uker. Kikhostenavnet kommer av en karakteristisk lyd som kommer når en puster inn etter en serie med hostekuler som kan være så langvarige og kraftige at barnet får anfall med surstoffmangel og blir kraftig medtatt. Hostingen kan vedvare i flere måneder, og uten behandling kan den være smittefarlig overfor andre barn i miljøet i opptil 4 uker.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - K

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no