skilleBedre puls knappskillePuls spør ekspertene skillePuls TV på nettskille_slutt
Puls legen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Puls > Spør legen Sist oppdatert 12:52
 
 
 

Førerkortattest klasse C1

En seer har fått beskjed om å levere legeattest for å opprettholde muligheten til å kjøre bil inntil 7 500 kg. Hva innebærer en slik attest?

Publisert 07.05.2001 16:15.
I disse dager har flere hundre tusen innehavere av førerkort for vanlig personbil inntil 3.500 kg (klasse B med stempel i førerkortet sitt om at de også kan være fører av bil med tillatt totalvekt 7.500 kg), fått brev om at de for å opprettholde retten til å kjøre bil opptil 7.500 kg må fornye førerkortet sitt innen dette årets utløp. På grunn av samordning med EØS-reglene for førerkortklasser, kalles nå en tyngre personbil, varebil eller lett lastebil med totalvekt opptil 7.500 kg for lett lastebil, og fra og med 01/01/2002 må du ha førerkortklasse C1 i førerkortet ditt for at dette skal være gyldig for å føre bil og henger med samlet totalvekt over 3.500 kg.

Strengere krav

For å få fornyet førerkortet, må du imidlertid ha legeattest tilsvarende det man må for førerkort til vanlig lastebil (klasse C) og buss (klasse D) eller minibuss (klasse D1). Det er strengere krav til synsstyrke og restriksjoner i forhold til endel sykdommer og tilstander som kan medføre forhøyet risisko for plutselig bevissthetsforstyrrelse (f.eks. epilepsi, sukkersyke, hjertekarsykdom og medikamentbruk) enn for førerkort kl. B, bl.a. er det krav til at synet ikke skal være for dårlig på noen av øynene, mens det for førerkort til kl. B er godt med synet for øynene samlet.

Bruk fastlegen

Omtrent på samme tid har imidlertid forberedelsene til å starte opp fastlegeordningen gått sin gang, i løpet av mai måned skal alle som har meldt seg interessert i å ha fastlege få beskjed om dette, og ordningen skal iverksettes fra 01/06/2001. For de som får seg tildelt en fastlege de ikke har vært hos før, kan det å bestille time utpå høsten for å få ordnet med en slik førerkortattest være en passende anledning for fastlegen til å bli litt kjent med deg som person med din normalhelse, i stedet for at det første møtet med legen skal være en gang du er kraftig influensasjuk eller på annen måte ikke er så interessert i eller i stand til å komme på alle dine tidligere sykdomshistorier. De som bruker bil over 3.500 kg i yrkessammenheng (yrkessjåfører, håndverkere med servicebiler o.l.) vil normalt ha tilgang til en bedriftshelsetjeneste som kan ordne sertifiseringen og hvor arbeidsgiver betaler kostnadene for dette, mens de som bare trenger førerkortet utvidet for privat bruk må regne med å betale en egenandel pluss et gebyr for selve helseattesten hos fastlegen sin.

Siste saker:
Flere saker: ALT OM SPØR LEGEN - F

 
SENDETIDER FOR PULS
NRK1 mandager kl. 19:30
NRK2 torsdager kl. 19:00 (reprise)
NRK1 lørdager dagtid (se programoversikten)
10 SISTE PULS
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no