OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK toppbanner_puls_mobbing

Her er du: NRK > Programmer > TV > Puls > Mobbing

Oppdatert 27.08.2003 16:30

STOPP MOBBINGEN

GODE LENKER

vintergleder og vinterplager
 

- Vær lojal mot barnet!

Publisert 29.10.2002 16:33

Barnet deres ble mobbet, men da de tok kontakt med skolens ledelse følte de det slik: "Vi gikk fra å HA et problem til å BLI et problem".

"Vårt barn ble utsatt for grov mobbing gjennom alle årene på barne- og ungdomsskole.

I vår naivitet tok vi det opp med skolens ledelse og aktuelle lærere , men de var enige om at hadde det foregått mobbing ved deres skole ville de ha sett det! Det hadde jo vært fantastisk hvis det var så enkelt, men mobbing er noe man må se etter, og orke å gå inn i som autoritet ved skolen. Det er skolens ansvar at det er trygt for ungene å være der.

Det gjør noe med et barn som år etter år opplever stygge kommentarer om utseende sitt. Det gjør noe med et barn som ikke får være sammen med de andre barna i leik og fritidsaktiviteter. Det gjør noe med et barn at de er de eneste som ikke blir bedt i bursdag. Det gjør noe med et barn at klær, skolesaker, briller og sykkel blir ødelagt av såkalte "klassekamerater".

Men det er en ting som er nesten like vondt for disse barna , og det er at skolen ikke har vilje til å legge ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos de som mobber. Mobbing blir i altfor stor grad sett på som en konflikt,
mens det rette ordet er et overgrep.

Prof. Dan Olweus ved Universitet i Bergen ønsker å avlive mytene om mobbing. "Forestillingen om mobberne som usikre og utrygge personer er feil. De som mobber sliter sjelden med dårlig selvbilde og usikkerhet. De er generelt agressive og positive til vold, har et sterkt dominansbehov og liten medfølelse med andre."

En annen vanlig oppfatning er at mobbing er en konflikt mellom to parter. Derfor bruker mange skoler konfliktløsningsmetoder når de blir konfrontert med et mobbeproblem. Dette er i følge Prof. Olweus feil. Igjen -"Mobbing er ikke en konflikt men et overgrep. Konfliktløsning mellom to parter med ulik forhandlingsstyrke blir derfor ytterligere et overgrep mot den svakeste parten. Ledelsen ved skolen hvor vårt barn hørte til har i alle disse årene henvist til sin mobbeplan, men en plan er ikke nok i seg selv hvis man ikke evner å bruke den i praksis."

Vårt ønske er at alle ansatte ved skolene våre merker seg prof. Olweus' uttalelser , og bevisst legger vekt på dette neste gang et barn mobbes. Ta ansvar for barnas sikkerhet på skolen. Ikke tolerér mobbing, hverken fysisk eller psykisk. La det være den som mobber som må ta konsekvensene av sine handlinger.

Vår erfaring etter å ha gjort skolens ledelse oppmerksom på et mobbeproblem er at vi ikke bare hadde ett problem, men to. Både et problem i forhold til mobbing og et stort samarbeidsproblem med skolen. Vi gikk fra å HA et problem til å BLI et problem.

Familier som har opplevd mobbing vil alltid være preget av disse opplevelsene. Det gjør noe med oss når ondskap blir satt i system blant barn. Men det gjør også et sterkt inntrykk på barn og voksne som opplever at skolen som skal sette barnet i sentrum, blir mer opptatt av sitt eget
ansikt utad enn faktisk å gjøre den jobben de er satt til.

Vår opplevelse vitner om uprofesjonell ledelse i situasjoner hvor en er helt avhengig av et godt samarbeid mellom hjem og skole. Vårt ønske er at også ledelsen ved
denne skolen kan lære av sine feil, og makte å ta seg av de barna som mobbes i dag!

På den første skoledagen til vårt største barn , la rektor ved skolen stor vekt på hvor viktig det var at foreldrene var lojale med skolen. Det lød kanskje fornuftig da, men etter ni år med mobbing, utallige møter med skolens ansatte og mobberne og deres foreldre, virker det helt absurd.

Vår oppfordring til foreldre som opplever dette er: Vær lojale mot barna deres !

Vi tok til slutt vårt barn ut av skolen , kanskje burde vi gjort det ennå tidligere? Foreldre til barn som blir mobbet bærer med seg en stor sorg over ikke å kunne beskytte dem mot andres ondskap. Mange får store problemer i ettertid. Vi må huske at barn som har blitt mobbet sliter med en mengde fysiske og psykiske ettervirkninger av alt de har vært utsatt for. Søvnproblemer, depresjoner og økt selvmordsfare er noe av dette. Kroppen husker det de
forsøker å glemme. Og det tragiske er at dette er problemer som utelukkende er påført av andre !

En liten tanke til slutt: Vi må bry oss mer om hverandres barn. Det er ikke nok at mitt barn har det godt, hvis naboens barn ikke har det."


 
 
SØK

KONTAKT OSS
PULS
FG31
0340 OSLO

10 SISTE MOBBING
18.11.2002 16:50
Ukas dilemma
11.11.2002 07:37
Ukens dilemma
08.11.2002 15:25
Ny mobbe-lov forplikter
04.11.2002 14:19
Ukens dilemma
04.11.2002 11:56
Slik oppdager du mobbing
04.11.2002 11:39
Tro på barnet ditt!
29.10.2002 16:33
- Vær lojal mot barnet!
29.10.2002 16:21
Alt var "feil"
29.10.2002 16:09
Altfor lang vinter

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   04.01.2009 20:44