skillePuls TV på nettskilleStemmer fra arkivetskillemobil banner 115 x 55skille_slutt
Kunnskapskanalen 3.1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Kunnskapskanalen
KONTAKT OSS:
Kunnskapskanalen
Pb 1161, Blindern
0318 Oslo

Tlf: 22 84 07 10


 
Apollon-dialoger

Hannah Arendt — fornuft og dømmekraft (del 3 av 3) (R)

Om den tyske filosofen Hannah Arendt (1906-1975). Professor Bernt Hagtvet samtaler med dr.art Helgard Mahrdt om Arendts tenkning og betydning for oss i dag.

NRK 1 lørdag 25.10 kl.12.50

Publisert 17.03.2008 16:11. Oppdatert 09.05.2008 14:01.
Professor Bernt Hagtvet og dr.art Helgard Mahrdt i InterMedias TV-studio.

Hannah Arendt tok alltid utgangspunkt i erfaringer fra sin egen samtid, men hentet begreper og refleksjoner fra fortiden — fra antikkens filosofer til forrige århundrets tenkere. Hennes intensjon var å forstå fremveksten av totalitære regimer og hvordan dogmer og ideologier kan føre menneskene ut i katastrofer.

Arendts bidrag til oss i dag er først og fremst hennes tilnærming til spørsmålet om hva det vil si å tenke og handle politisk. Hvordan kan vi bevare friheten og samtidig utvikle og forsvare våre individuelle og statsborgerlige rettigheter? Arendt gir oss ingen ferdige løsninger, vi må selv finne dem ved å gi slipp på ideologier og dogmer som grunnlag for politisk tekning. Vi må starte vår tenkning ut fra vår egen tid og de erfaringene vi selv gjør.

Del 1: Politikk og filosofi (lørdag 12.04.08 (kl 13.40)
Del 2: Makt og ideologi (sendes lørdag 19.04.08 (kl 14.15)
Del 3: Fornuft og dømmekraft (sendes lørdag 26.04.08 (kl 13.40)

Du kan også se programmene i sammenheng på Apollondialogenes egen nettside:Apollondialoger del 3

Programmene er produsert av Carsten Sørensen ved InterMedia, Universitetet i Oslo.

LENKER

 
 
10 SISTE KUNNSKAPSKANALEN
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no