skillePuls TV på nettskilleStemmer fra arkivetskillemobil banner 115 x 55skille_slutt
Kunnskapskanalen 3.1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Kunnskapskanalen
KONTAKT OSS:
Kunnskapskanalen
Pb 1161, Blindern
0318 Oslo

Tlf: 22 84 07 10


 
arkeologi

Kaupang i Skiringssal — Norges første by? (R)

Kaupangen i Vestfold har vært kjent som et viktig handelssted i vikingtiden. Arkeologen Charlotte Blindheim fastslo med sine utgravninger på 1960-tallet hvor Kaupangen hadde ligget, men kunne boplassen kalles en by? Det mener professor Dagfinn Skre, som våren 2007 kunne lansere første bind i et større bokverk om Kaupang. Han har ledet en ny stor Kaupangundersøkelse.

NRK 1 lørdag 10.mai kl.13.40

Publisert 16.10.2007 14:21. Oppdatert 09.05.2008 08:24.
Professor Dagfinn Skre ved gravfeltet i Kaupang i 2000
Etter de nye arkeologiske utgravningene i årene 2000 til 2003, mener forskerne at Kaupang tilfredstiller kriteriene for hva som kan kalles en by.
En internasjonal akseptert definisjon av en by, er at den er relativt tett befolkede og har permanent bosatte enheter av en viss størrelse.
Majoriteten av befolkningen i en by har sitt vesentligste utkomme fra ikke matproduserende næringsveier, og de er klart avgrenset fra sine omgivelser.

Byen som arkeologene navngir som Kaupang i Skiringssal, ble etablert rundt år 800. Etter noen årtier har det stått opp mot hundre hus her. Folketallet kan ha vært mellom 400 og 600 mennesker. Etter ca. 150 års livlig handel ble Kaupang forlatt. Hvorfor vet arkeologene ikke. Kanskje kan det videre arbeidet i Kaupangunderskelsen finne svar på spørsmålet.

Du kan følge med i dette arbeidet på forskernes egen nettside:
Kaupang Undersøkelsen

Programmet er produsert av Carsten Sørensen ved InterMedia, Universitetet i Oslo.

LENKER

 
 
10 SISTE KUNNSKAPSKANALEN
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no