skillePuls TV på nettskilleStemmer fra arkivetskillemobil banner 115 x 55skille_slutt
Kunnskapskanalen 3.1
Her er du: NRK.no > Programmer > TV > Kunnskapskanalen
KONTAKT OSS:
Kunnskapskanalen
Pb 1161, Blindern
0318 Oslo

Tlf: 22 84 07 10


 
Et samlet perspektiv på læring, del 1:

Fra nybegynner til ekspert

Hva vil det si å kunne noe? Er det å kunne noe helt forskjellig fra område til område? Er det forskjell på å være en ekspert på bilkjøring, kirurgi, skihopp, et håndverk, lærer, journalist eller tannlege? Det er åpenbart at det er store forskjeller, men er det noe som er felles?

I to programmer fra Norges idrettshøgskole diskuterer Hubert Dreyfus fra Berkeley University dette og introduserer med det et bredt persepektiv på alle typer opplæring.

Del 1 vises på NRK1 lørdag 17.4.2004 kl 15.15 og etterpå kan du diskutere temaer relatert til programmet på Kunnskapskanalens nettforum

Publisert 29.10.2003 14:23. Oppdatert 21.06.2004 11:00.
Professor Hubert Dreyfus
Hubert Dreyfus jobber sammen med sin bror Stuart ved University of California, Berkeley, USA. Hubert Dreyfus som filosof og Stuart Dreyfus som matematiker.

De er mest anerkjente for sin kritikk av kunstig intelligens og utvikling av en ferdighetsmodell (the skill-model).

Deres ferdighetsmodell, som Hubert Dreyfus skal snakke om i to programmer, består i alt av syv trinn fra NYBEGYNNER til INNOVATØR. I dette første programmet tar han for seg modellens fem første trinn; fra NYBEGYNNER til EKSPERT. Når Dreyfus snakker om ferdighet, tenker han på alle typer ferdighet uansett fag, som vi lærer gjennom instruksjon. Deres tenkning er like relevant for bilkjøring som for akademisk arbeid.

Det som særlig har vakt oppsikt ved Dreyfusbrødrenes tenkning er at de argumenterer for at jo flinkere man blir innen en ferdighet jo mindre regler følger man. Og jo mer man forstår av det man kan, jo mindre er man i stand til å forklare med ord det man gjør.

Innledning ved 1.amanuensis Liv Duesund, Norges idrettshøgskole, som også er faglig ansvarlig for programmene.

Programmene dekker et seminar i samarbeid mellom Norges idretthøgskole og Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Det bygger på et 5 årig samarbeidsavtale mellom norske universiteter, Norges idrettshøgskole, Handelshøgskolen BI, NUPI og Berkeleysenteret.

Programmene er produsert av Lasse Nettum, Norges idretthøgskole. De er også tilgjengelige på DVD ved henvendelse til Norges idretthøgskole.

NYHET: Nå er lydfilene fra programmet tilgjengelige fra Norges idretthøgskoles sider: Lydfiler - Dreyfus

LENKER
Norges idretthøgskole Norges idretthøgskole
Kunnskapskanalens nettforum Kunnskapskanalens nettforum
Lydfiler - Dreyfus Lydfiler - Dreyfus
Siste saker:

 
 
10 SISTE KUNNSKAPSKANALEN
 
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no