OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Din økonomi

Her er du: NRK > Programmer > TV > FBI > Din økonomi

Oppdatert 10.08.2006 11:06

FORBRUKER

DIN ØKONOMI

 

DIN kunnskap er bedriftens viktigste kapital

Publisert 14.12.2000 14:21 - Oppdatert 22.12.2000 15:10

Nye bedriftsregnskaper teller ditt kloke hode og flinke hender og din arbeidsgivers evne til å bruke og utvikle din arbeidskraft på best mulig måte.


Om ikke akkurat Børsen hikker når vi skifter jobb, slik den gjør av de store "fallskjermgutta", så vil vi alle telle med på en helt annen måte enn i dag når
investeringspotensialet i bedriften vi jobber i blir vurdert.
Regnskap over bedriftens intellektuelle kapital arbeides det med over hele Europa og i USA. Norske bedrifter kommer snart etter.

BEDRIFTSKAPITAL
Din trivsel og bedriftens evne til å skape utfordringer for deg på jobben, er avgjørende for at beddriften skal framstå som en intressant investering med potensial.
82% av de norske bedriftene som er med i en ny nordisk undersøkelse om kunnskapsregnskap sier de tror det nye rapporteringssystemet vil føre
til at de vil kunne tiltrekke seg de beste medarbeiderne, bedre styre ressursene og oppnå bedre produkt.
Det er Nordisk Industrifond som har fått gjennomført en omfattende undersøkelse i forbindelse med at de prøver å utarbeide retningslinjer for slik rapportering.
Norge deltar i dette nordiske samarbeidet, men utover det har norske bedrifter nølt med å ta i bruk et slikt styrings- og rapporteringssystem.

INTELLEKTUELL KAPITAL
Intellektuell kapital fremhever nødvendigheten av å bruke bedriftens og de ansattes kunnskap og erfaring til å skape verdier. Hva en bedrift har av verdier, er mindre viktig.
Slik omtaler professor Hanno Roberts fra BI Intellektuell Kapital -bedriftens skjulte ressurs.

"EARLY WARNING"
Et 20-talls danske bedrifter har de siste årene prøvd kunnskapsregnskap,videnregnskap som de kaller det.
-Det er et slags "early-warning" på at noe er galt i bedriften, sier koncerndirektør Carsten Lønfeldt i den danske bedriften Coloplast i et intervju i programmet Økotrim.
- Vanligvis ville det tatt mange år før en slik feil ble oppdaget gjennom dårlige økonomiske resultater.
Vi ville måtte brukt mye ressurser på å finne feilen og deretter rette den opp.
Med dette åpne rapporteringssystemet blir svakheter i systemet oppfanget umiddelbart.

BEDRE ARBEIDSMILJØ
Det nye rapporteringssystemet stiller helt nye krav til ledere. Skal lederne bidra til positiv utvikling i regnskapet må de slutte å være sjefer. De må evne å formidle mål og forstå sine medarbeiders potensial.
Det er en viktig utfordring for ledere at den mennesklige kapitalen ikke eies av bedriften, men av det enkelte menneske. Å miste en medarbeider er både dyrt og vil redusere inntjeningsevnen.
I tillegg til at kunnskapsregnskapet fører til et bedre arbeidsmiljø for alle som jobber i bedriften, forteller rapporten omverden noe om
mulighetene og framtidsutsiktene for bedriften.


KUNNSKAP: 104 MILLIONER KRONER
Bente Sollid-Hansen solgte selv en bedrift for 120 millioner kroner - og 104 av disse millionene var verdien på bedriftens samlede intellektuelle kunnskap.
Hun sier til Økotrim (28.9.00) at evnen til lagspill er avgjørende, det hjelper ikke å være flink hvis man ikke også kan bidra på en måte som gjør at bedriften samlet blir et lag med større kompetanse.


DANSK LO ER MED
Foreløpig har ikke videnregnskapene til de børsnoterte selskapene i Danmark gitt store kursendringer, men de er blitt mottatt med intresse av markedet.
- Finansanalytikerne har sittet litt på gjerdet i forhold til rapportene, forteller koncernsjef Lønfeldt, - men kanskje er det bare fordi de er
engstlige for å få ut til alle en informasjon de til nå har vært alene om.
Dansk LO har deltatt aktivt i utviklingen av retningslinjene for prosjektet.
- Vi er selvsagt alltid redde for at slike regnskap vil framheve og synliggjøre de beste og skyve ut de mindre gode, sier LO-sekretær Harald Børsting i Dansk LO.
-Derfor er det så viktig at det blir et styringsverktøy man må samarbeide om i bedriften slik at ingen blir skøvet ut. Vi synes det er på tide å flytte fokus fra teknologiske investeringer til menneskelige investeringer, sier LOs Harald Børsting.


(Økotrim, september 2000)LENKER
 • Guide for videnregnskaber Ervervsfremme Styrelsen, som er en del av Erversministeriet i Danmark, har utarbeidet Guide for videnregnskaber - et av de betydeligste resultatene av et utviklings- og forskningsprosjekt som startet i 1998.
 • Coloplasts vei frem til virksomhetens seneste videnregnskab 1998/99. 
 • Intellektuell kapital - bedriftens skjulte ressurs Av Hanno Roberts, professor i Økonomistyring, BI.
 • Den Norske Dataforening (DND), avdeling Østlandet: "Intellektuell Kaiptal" Foreningen arrangerte i mars i år et seminar om dette temaet.
 • Levende Kunnskap som grunnlag for vekst i "nye" og etablerte næringer Foredrag av seniorforsker Mona Skaret på Næringsvekstkonferansen "Næring i Norge - Marked i verden", 12. september 2000
 • Norges Forskningsråd: Intellektuell kapital Forskningsrådet startet i fjor høst et toårig prosjekt som skal fokusere på intellektuell kapital (IK) som verktøy til økt verdiskaping i mediebedrifter.
 • Forskningsprosjektet KUNNE Prosjektet tar for seg kunnskapens rolle i arbeid og endringsprosesser i organisasjoner.
 • Sunnmørsposten "Innsikt": Bedriftens medarbeidere - intellektuell kapital eller variable kostnader?  
 • Forskning: Regnskap for kunnskap  
 • Aftenposten: Skandia regner med hjernekapitalen 
 • Bokføring av kloke hoder? - kunnskapskapital og nytt arbeidsliv Artikkel av Direktør Kristian Skjølaas, NHOs avdeling Bedrifts og samfunn, 18.09.2000.


 •  
   
  SØK

  NRK1
  10 SISTE DIN ØKONOMI
  24.10.2001 16:33
  Penger til overs?
  17.08.2001 13:50
  Skyhøyt SAS-gebyr
  15.08.2001 11:38
  Ferien gir inkassorush
  28.06.2001 10:13
  Rådyrt nødpass
  20.06.2001 11:36
  SAS må forklare seg
  15.06.2001 13:41
  Fakta om momsreformen

  Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   02.01.2009 21:10