skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Stemmer fra arkivet - litteratur - topp  3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Stemmer fra arkivet > Stemmer fra litteraturen Sist oppdatert 13:17
Kontakt:
Stemmer fra arkivet
Tlf.: 23 04 72 54
Postadresse:
NRK, RT22
0340 OSLO
E-post:

 

Lydkutt med Sigurd Hoel er hentet fra følgende program


Publisert 08.01.2003 16:53.

Tittel: Sigurd Hoel i samtale med redaktør Erik Goland, Sveriges Radio.


Dato: 1957.11.04

Erik GOLAND: Innledning om motiver og tendens i Sigurd Hoels dikting. Likhet med Arthur Koestler. (Siterer fra "Møte ved milepelen".) Sigurd HOEL: Koestlers sterke inntrykk på meg. Likhetspunkter i vårt forfatterskap. Protest, indignasjon, spott. Medlemskapet i "Mot Dag". Samværet med Helge Krog og Arnulf Øverland. Motsetninger mellom de forskjellige livssyn i Norge, ikke minst i dag. Ble forfatter ved et tilfelle. Vant førstepris i nordisk novellekonkurranse i svensk julehefte 1918. Hadde aldri hatt litterære ambisjoner. Skrev novellen dagen før innleveringsfristen, leverte den til Fernanda Nissen som representerte innbyderen her. "Tror ikke at jeg noensinne
har vært så glad siden jeg ble voksen" som da jeg fikk vite at jeg hadde vunnet. Førte til at jeg fra høsten 1918 viet meg til litterær virksomhet. Størst innflytelse fra Knut Hamsun, Hjalmar Söderberg og Anatole France.
Det norske litteratære- og kunstnermiljø i 1920-årene. "Etterbohemens tid". Overmåte talentfulle folk, som Gunnar Heiberg, Nils Kjær, Sven Elvestad, malerne Ludvig Karsten og Bernhard Folkestad. I dag finnes ikke noe organisk litterært miljø i Norge. (Siterer Øverland). Forfatterne har ikke råd til å gå på restaurant lenger, "sitter hver i sin hule og skuler over til hverandre". Årsakene til radikalismens sørgelige utvikling. Vår tro på sosialismen ble knekt pga. utviklingen i Russland, Moskva-prosessene. Foretrekker å være fri,
ubundet av partipolitiske organisasjoner. Reaksjonen på "Mykle-saken" (Agnar Mykle) fra kirkelig og konservativt hold. Arbeiderpressens anstendige holdning i denne sak. Utviklingen fra mannjevn sosialisme til en "forvirringens tid" et interregnum. Kristendommen kan ikke vise vei for tenkende mennesker, marxismen skremmer, psykoanalysen, vårt evangelium i ungdommen, har ikke klart å fornye verden. Hvor fins veien fremover og oppover? Kritikk av arbeiderpressen. Velferdsstaten en stor begivenhet i Norges historie, men åndslivet sørgelig forsømt. Vi intellektuelle var under krigen "så naive som en ungdom på 17 år". Trodde på en sterk, rask blomstring i norsk åndsliv etter krigen. Den er uteblitt. Min kritikk kan gjerne bunne i personlige motiver.

Hovedmotivet i min diktning forholdet mellom mann og kvinne. Rasjonalismen i min diktning. Psykoanalysens innflytelse. Sigmund Freud min hovedinteresse i mange år. Min første roman "Veien til verdens ende" (bygget på barndomserindringer) undersøkt rent psykoanalytisk og bekrefter sterkt Freuds teorier. Legger sterk vekt på
barneårenes erindringer. Norsk litteratur etter okkupasjonen av "tilbakeskuende" art. Den nye følelse av "samhørighet med folket" en mektig opplevelse. Bøkene "Syndere i sommersol" og "Møte ved milepelen" ikke bare avsløring av en viss gruppe mennesker, men en påvisning av visse grunnverdier hos mennesket. Boken "Jeg er blitt glad i en annen". Personene i boken opptar meg
sterkt. Oslo som miljø i mine bøker. Årsakene til dette. Tilpasningstiden i Oslo i mine unge år satte dype merker. Mange år før jeg ble fortrolig med Oslo. Opplevde de samme trengselsår som Hamsun i Oslo. Det samme gjelder i dag for
ungdom utenfra. Oslo en vanskelig by å finne seg til rette i. Ensomheten og angstfølelsen. Den boken jeg skal skrive nå henter motivet fra min hjembygd i Nord-Odal. Handlingen bygger på historiske tradisjoner fra en hending som
ligger over 100 år tilbake og som det ennå ble fortalt om i min barndom.

Arkivnr: 2103
Kuttnr: 05
Varighet: 03700 
 
20 SISTE STEMMER FRA ARKIVET
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no