skilleHør DK i nettradioen (brun) skilleMusikk: Bach eller Beatlesskille_slutt
Verdt å vite 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Verdt å vite Sist oppdatert 09:01
SENDETIDER
NRK P2 Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 12.03-12.30. NRK Alltid Nyheter lørdag 12.03 og søndag 15.03.
Verdt å vite
Post: RC41, NRK, 0340 OSLO
Tlf: 23 04 76 77
Faks: 23 04 74 70

 
Onsdag 7. mai 2003:

Trollheimens levende fossil

Professor Arnfinn Langeland er ferskvanns-biolog ved NTNU og her viser han fram et eksemplar av tusenbein-krepsen Tanymastix stagnalis. Stagnalis betyr at den lever i stillestående vann som ofte tørker ut i løpet av sommeren. Et "urkrepsdyr" kaller professoren det 1-2 cm lange dyret som ble utviklet for 3-400 millioner år siden.

Publisert 07.05.2003 12:33.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Det lille dyret med 20 kroppsledd pluss et sammenvokst hodeledd er også funnet i Italia, Spania, Tyskland, Bulgaria og Ungarn. Spredte polpulasjoner er funnet i Danmark, Sverige og Irland. I Norge er den tidligere påvist to ganger: I 1914 og 1978. Nå har altså Arnfinn Langeland gjort nye funn på fjelltopper i samme område (Møre/Trollheimen)

Robuste hvilegg

Dyrene har et kort liv, 3-10 uker avhengig av hvor raskt smeltedammen tørker inn. Normnalt tar utviklingen til voksent individ 3 uker. Da legger hunnen sine egg i bunnsedimentet og der kan de hvile i årevis. Museumsmateriale i Danmark klekket etter 28 år og en kvalifisert gjetting tilsier at 50 år ikke vil være noe problem. I klimarom på NTNU har professor Langeland selv klekket egg fra materiale spadd opp fra uttørket dambunn i fjor høst.

Foringsproblem

Tusenbeinkrepsens matseddel består av planktonalger og døde partikler av organisk materiale, noe som ikke har vært hyllevare på NTNU denne våren. Langelands forsøk med tørrgjær var ikke helt velykket. Partiklene i posen er trolig litt for store.

Overlevd siste istid?

Normalt starter klekkingen med en gang snø og is smelter om våren, men siden eggene er ekstremt robuste, så har de potensiale til å overleve svært mage år med ugunstige forhold. Noe som underbygger teorien om at de kan ha vært her gjennom hele siste istid og da overlevd på fjelltopper, nunatakker, som stakk opp over ismassene og som oftest var snøfrie en kort tid på sommeren. I Trollheimen lå maksimal innlandsis på ca 1300 meter og alle Langelands funn er gjort i området 1250 til 1300 meter. Det er tidligere påvist at planter kan ha overlevd siste istid på slike nunatakker.

I denne dammen i Trollheimen har Arnfinn Langeland funnet Tanymastix stagnalis.

Klimaendrings-indikatorer

Tusenbeinkrepsen kan vise seg å bli en svært god indikator på klimaendringer, forteller Langeland. Forskningsresultater viser nemlig at snødekket og klimaet om våren og sommeren er svært viktig for utvikling og overlevelse. Sein vår gir utslag både på klekking og gir en kort vekstsesong.

DNA-analyse

Det foretas for tiden analyser av arvematerialet til disse tusenbeinkrepsene og sammenligninger med tilsvarende analyser gjort av populasjoner lenger sør i Europa vil trolig kunne bekrefte at dette er dyr som har overlevd siste istid på forblåste og svært ugjestmilde fjelltopper i Norge.

Av Ivar Grydeland
Verdt å Vite

Siste saker:

 
Kola promo
banner schrödingers katt 140
P2-Akademiets banner
10 SISTE VERDT Å VITE
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no