OVERSIKT NYHETER SPORT MUSIKK UNDERHOLDNING FILM LITTERATUR MAT BARN UPUNKT
NRK Samfunn

Her er du: NRK > Programmer > Radioarkiv > Sånn er livet > Samfunn

Oppdatert 28.06.2005 14:08

SAMFUNN

Kvardagsliv - banner
 

Stå på, få gratis advokathjelp

Publisert 07.05.2001 09:40 - Oppdatert 07.05.2001 09:43

Mange som pleier gamle eller syke har rett til hjelp fra kommunen. De vet det ikke, og kommunen vet det kanskje ikke. Og enda færre vet at hvis de bruker advokat til å klage på avslag, må trolig det offentlige betale advokatregningen. Flere ordninger gir i svært mange tilfeller fri advokathjelp. Forvaltningslovens paragraf 36, lov om fri rettshjelp og forsikringen din kan ofte brukes.

Rettighetssamfunnet

Vi lever i et rettighetssamfunn. Det finnes en lang rekke lover som sikrer dine rettigheter. Det betyr at det offentlige har plikt til å yte støtte på forskjellige vis til gamle, syke, psykisk utviklingshemmede osv. Så ta ikke et nei for et nei fra kommunen eller bydelen, sier advokat Petter Kramås.

Møter likevel veggen

Likevel er det svært mange med omsorgsoppgaver eller med omsorgsansvar som ser at det offentlige langt fra gir den støtten den syke eller gamle trenger.

Avslår det offentlige ofte slike forespørsler? Det varierer sterkt fra sted til sted, sier advokat Kramås, som har lang erfaring med denne typen klagesaker. Han er også advokat for Norsk forbund for utviklingshemmede. Men, sier han, både kommuner og bydeler kan finne på å gi et ”nei” på telefonen,og begrunne med at man ikke har folk eller penger.

Dette er meget betenkelig, for da setter kommunen alle regler for saksbehandling til side. Du har nemlig krav på å få behandlet henvendelsen din som en sak, og saksbehandlingen skal ende med et vedtak. Hvis så svaret likevel blir nei - har du rett til å klage.

Omsorgslønn - små smuler

Mange foreldre med multihandikappede barn står på døgnet rundt, bortsett fra litt avlastning i enkelte helger. For dette får de 1500 koner i måneden. Skulle det offentlige hatt ansvaret måtte svært mange personer vært involvert og fått full lønn for det.

Mange foreldre er beskjedne, mener advokat Kramås. Det kan det være grunn til også, blant annet fordi holdningene til de som er ansatt på offentlige kontorer ikke alltid er like positive!

Gamle mennesker, for eksempel, har også rett til hjelp og tjenester hjemme mens de venter på å komme på sykehjem. Dette er ikke alle klar over, og ikke alle kommuner opplyser om det heller.

Gir opp

Mange opplever at brev med søknad om hjelp fra det offentlige ikke blir besvart, det mangler vedtak, eller vedtak blir ikke oppfylt. Folk kommer til et punkt hvor de ikke orker å ha kontakt med kommunen lenger. Her er det altså at en advokat kan løse problemet uten at det koster all verden for søkeren.

Advokater har opplysningsplikt

Hvis du er redd for at advokat-taksameteret begynner å tikke bare du åpner munnen, kan du avtale med advokaten at han eller hun gir en del opplysninger først. Petter Kramås mener at advokater bør gjøre som en håndverker, som vurderer et arbeid på forhånd før han gjør avtale om å gå i gang.

Dette bør du avtale i utgangspunktet, ettersom advokater ser ulikt på dette. Dersom advokaten ut fra erfaring kan si at denne klagen bør føre fram, her får du medhold - så må det offentlige dekke advokathonoraret etter forvaltningslovens paragraf 36.

Dessuten har vi ordningen med fri rettshjelp og en innbo- ller hjemforsikrig gir også muligheter for å få dekket advokathjelp. Dette er ofte når saker er kommet så langt at de bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen er klageinstans.

Bydel og kommune har plikt til å informere om klagerettigheter. Ofte er det her Fylkesmannen kommer inn som klageinstans. Fylkesmannen kan si at et vedtak hvor kommunen sier nei til en henvendelse må gjøres om. Dette kan Fylkesmannen bestemme, selv om kommunen sier at den verken har penger eller folk. Har du et klart behov for hjelp, har du også et klart krav på hjelp.

Pengemangel ingen unnskyldning

Tjenestene i sosialtjenesteloven, som kommunene må følge, er rettighetsbeskyttede tjenester. Det skiller dem fra en del andre tjenester kommunene gir. Har du rettskrav på en tjeneste, så er ikke mangel på penger noe gyldig argument. Dette har Stortinget bestemt gjennom lovgivningen.

Men i mange kommuner har man ikke helt oppfattet dette, sier advokat Petter Kramås. Har du rett til støtte eller omsorg betyr dette at kommunen må ta penger fra et annet sted. Alt dette har kommunen også plikt til å informere den enkelte om.


Av Elisabet Steiro
Sånn er livet, NRK, P2, 7.mai 2001.Samfunn - Sånn er livet
Tar PC’ene over verden? (27.09.2001)
Egil Ulateig  (05.09.2001)
En vei er et gode - mange veier et problem  (28.08.2001)
I for IS - O for OLA (14.08.2001)
Vil jeg ha barn? (11.07.2001)
Må vi godta det?  (05.07.2001)
Adoptivmødre kan amme (05.06.2001)
Den stengte barndom  (09.04.2001)
Det går en ulltråd gjennom mitt liv (06.04.2001)
Forviklinger i "lærens hjul" (21.03.2001)
En ikke-eksisterende borger (20.03.2001)
Været i Nord-Norge - heksenes og satans verk. (19.03.2001)
Nostalgi – katastrofalt og bittersøtt (09.03.2001)
Syk og ikke bare vanskelig? (05.03.2001)
Hva er relativ fattigdom? (22.02.2001)
Kardemommeby i sommer? (14.02.2001)
Hjemmesider - vår tids håndarbeid (12.02.2001)
Fakta og følelser i ny flomforskning (06.02.2001)
Flere sensitive opplysninger til politiet? (05.02.2001)
Vi dyrker barndommen (01.02.2001)
Jakten på orda (26.01.2001)
Avblås kampen mot narkotika? (19.01.2001)
Hvorfor de prater (18.01.2001)
De gjorde sin plikt - og mer enn det! (09.01.2001)
Gåten Hillary  (08.01.2001)
- Jeg kommer aldri til å bli som moren min  (08.01.2001)
Japansk tyfongenerasjon på skolebenken (08.01.2001)
50+ = Monster Consumenter og Master Consumers = storforbrukere (08.01.2001)
- Langsomhet er mangelvare i Japan (08.01.2001)
Japan ved et veiskille (08.01.2001)
Kontrollerer de all informasjon? (05.01.2001)
Statsministeren: Jeg følte meg nesten banal (05.01.2001)
Der sangen aldri slutter (28.12.2000)
Å kle seg i stein (21.12.2000)
Gamle russere kan sulte i hjel i vinter (21.12.2000)
Utrolig møte med ukjent far (18.12.2000)


 
 
SØK

Brennpunkt -banner
Banner Sånn er livet 140
Banner Helge Ingstad 140
10 SISTE SAMFUNN
13.06.2002 13:16
"Skikk og bruk"
11.06.2002 12:11
Makt og flerkultur
05.06.2002 13:15
Kjønnsroller
28.05.2002 11:29
Her eller der
13.03.2002 14:33
Fra Cuba til Mekka
26.11.2001 15:04
Vinlandet Norge?

Copyright NRK © 2001   -  Telefon: 815 65 900  -   E-post: info@nrk.no   -   21.12.2008 12:11