skilleHør DK i nettradioen (brun) skilleMusikk: Bach eller Beatlesskille_slutt
3_1_banner
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Sånn er livet
 
 

Katharina Blums tapte ære

I en tid som preget av mediekritikk, bør romanen Katharina Blums tapte ære fra 1974 gjøres til obligatorisk lesning. Boka om avisofferet Katharina Blum er nobelsprisvinner Heinrich Bölls mest kjente roman. Selv var Böll fortrolig med stoffet.

Publisert 28.01.2003 13:19. Oppdatert 28.01.2003 14:49.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Nå som pressen ransaker seg selv etter "Tønne-saken" - kan romanen Katharina Blums tapte æra fra 1974 være nyttig lesning. Boka er nobelprisvinner Heinrin Bölls mest kjente roman. Han visste godt hvordan det var å bli fortolket i media.Talende er romanens undertittel: Hvorledes vold avles og hva den kan føre til.

Morderske

Volden her er pressens løgner. - Böll viser hvor farlig det er å trenge et menneske opp i et hjørne, forteller professor ved germanistisk institutt ved Universitetet i Oslo, Ivar Sagmo. Og offeret i denne historien blir en morderske. Hun skyter den mest aktive journalisten.

Den vakre og prektige husøkonomen Katharina Blum treffer på en fest Ludwig Götten. Han blir med henne hjem, neste dag er han vekk. Det Katharina Blum ikke vet, er at politiet overvåker Götten. Etter denne natten er hun selv i politiets søkelys. Og i avisa. Katharina Blum blir offentlig hengt ut som en kriminell og som en samfunnsfiende. Hun opplever at detaljer fra politiavhørene lekker ut til pressen.

Baader-Meinhof

- At det kan eksisterer tette bånd mellom presse og politi, opplevde Heinrich Böll selv, sier professor Ivar Sagmo. Springerpressen forsøkte å knytte Heinrich Böll til Baader-Meinhofgruppa. Og da huset til en av hans sønner ble ransaket i et forsøk på å knytte ham til terroristgruppa, kunne Böll lese om det i avisa før det hadde skjedd.

Romanen Katharina Blums tapte ære ble hyllet av tysk venstreside da den kom. Høyresida forsøkte å stemple Böll som en som var for terror og mot pressefrihet.
Springeravisa Die Welt stoppet å trykke bestselgerlistene den dagen romane toppet disse.

Brutal

Böll starter fortellingen med å opplyse om likheten mellom romanens avis "Zeitung" og den virkelige avisa "Bild-Zeitung". "Likhetene er hverken tilsiktede eller tilfeldige, men uungåelige".

- Bild-Zeitung er en brutal avis, sier utenriksjournalist i NRK og Tysklandskjenner Jahn Otto Johansen.

- Da romanen Katharina Blums tapte ære kom, var avisa mest ute etter anarkister og kommunister. Idag retter de skytset mot ekte og tenkte terrorister, mot innvandrere og muslimer generelt.

Fremdeles leser millioner avisa med de korte tekstene, de store bildene og de ti centimeter høye overskriftene.

Av Aase Cathrine Myrtveit

Bearbeidet for nett av Inger BraathenSånn er livet, NRK P2, 27, januar 03

Siste saker:

 
Søk i NRK Nettradio
Sånn er livet: programleder
25 SISTE SÅNN ER LIVET
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no