skilleUnderholdning: Monsen (trippel)skille_slutt
Sangtimen 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Sangtimen Sist oppdatert 09:31
Kontakt Sangtimen
Send e-post til:
Postadresse: Sangtimen NRK
5020 Bergen
Tlf: 55275757
Fax: 55275799

Sangtimen NRK P1 søndager kl. 08:07

 

Harald Eintveit


Publisert 29.11.2004 10:34.
Harald Eintveit, Foto:privat
Det ligg dynamikk i lengten,-ei drivkraft som fører oss til
engasjement og innsats.Det gode og meiningsfylte livet står nemleg ikkje fiks ferdig, men får gradvis sitt feste i oss
etterkvart som engasjementet vinn skapnad i oss.

Me tilnærmar oss det gode livet på ulike måtar - alt avhengig av våre ulike utgangspunkt.Nokre nøyer seg med dei
allminnelige opplevingane frå dag til dag, andre ved å leita
etter røtene sine for om mogleg å finna attende til verdiar
som tidlegare generasjoner la vekt på.
Andre igjen søkjer realisering av lengt og håp via littera-
turen, - anten ved å orientera seg i poesi og prosa, eller ved sjølv å vera ein litterær produsent.

Lengten etter det meiningsfylte livet har ofte meiningsløysa
som bakgrunn. Dei fleste av oss har nok opplevd dette.Vona
om å få koma ut or det vonde og vanskelege vert i ein slik
situasjon særskilt sterk. Det kan vera sorg, sakn, angst og
fortviling eller andre vonde omstende.

Den kristne trua vil ikkje nødvendigvis hjelpa oss til å bøya av for det som slik møter oss, men heller til å gå på.
På denne måten skal det kanskje syna seg at du kjem styrkt ut or dei prøvingane som livet møtte deg med.På denne bakgrunn vil kanskje også lovsongen stiga mot nye høgder,
seier songtimegjesten på sundag, Harald Eintveit.

SANGTIMEN 05.12.04 Kl.0807

Siste saker:

 
SENDETID
Søndager på NRK P1, kl. 08:07
KONTAKT SANGTIMEN
Send e-post til:
Postadresse:
Sangtimen NRK
5400 Stord
Tlf: 5341 3600
Fax: 5527 5799
10 SISTE SANGTIMEN
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no