Salmer til alle tider 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Salmer til alle tider
 
 

Århundrets salme

Det er mye kunnskap ute blant lytterne. Sammen med forslaget følger gjerne bakrunn for salmen og et historisk tilbakeblikk. Ellers er det flere som skriver at de er overrasket over at salmen de foreslår, ikke er eldre. Andre igjen viser en ekte interesse for salmeskatten.

Publisert 25.02.2005 08:45. Oppdatert 27.02.2005 22:41.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Bearbeidet av Helge Helgheim

Forslagene strømmer inn. ”Århundrets salme” engasjerer. Det er helt tydelig at salmer skrevet på 1900-tallet (1905 - 2005) betyr mye for mange.

Nå er er selvsagt 100 år en ung alder for en salme når den eldste i vår salmebok har røtter helt tilbake til 300-tallet. Likevel er det mange salmer som har ”festet” seg som en del av vår salmeskatt.

Salmediktere inn i vår egen tid som Eyvind Skeie og Svein Ellingsen er representert på lista. Ellers er det flere som skriver at de er overrasket over at salmen de foreslår, ikke er eldre. Andre igjen viser en ekte interesse for salmeskatten.

Det er mye kunnskap ute blant lytterne. Sammen med forslaget følger gjerne bakrunn for salmen og et historisk tilbakeblikk. Noen av dem får du høre i ukas program.

Så langt er følgende salmer foreslått (i tilfeldig rekkefølge):

Det er makt i de foldede hender
Nordnorsk julesalme
Jeg har vandret med Jesus
Dine løfter er mange
Ja, en gang mine øyne skal
Jeg er i Herrens hender
Hjemme i himlen
Ikke en spurv til jorden
Fylt av glede over livets under
Jeg er en seiler på livets hav
Guds menighet er jordens største
Jesus det eneste
Har vi sten i våre hender
Du er Guds sønn den sterke
Han tek ikkje glansen av livet
Eg veit i himmerrik ei borg
Kor stort min Gud
Fagert er landet
Navnet Jesus
Din rikssak, Jesus, være skal

Hvordan stemmene er fordelt, forblir en hemmelighet til søndag 3. april. Da får du vite hvilken salme som kommer på 10. plass. Slik fortsetter vi ut over våren slik at vi kan kåre ”Århundrets salme”, salmen som har fått flest stemmer, søndag 5. juni, to dager før 100-årsdagen for unionsoppløsningen som var 7. juni 1905.

Nye forslag eller stem på en allerede foreslått salme

Det betyr at du kan sende inn forslag på ”Århundrets salme” ut mars måned. Kanskje ditt forslag fins blant de allerede innsendte forslag, eller du har en annen salme du vil foreslå. Men husk at salmen må ha norsk forfatter og skrevet på 1900-tallet og fram til i dag.

Stem på din favoritt blant de foreslåtte eller send inn ditt forslag her! Da blir du med i trekkingen av fine premier!

Forrige salmenøtt

Riktig svar på salmenøtta sist uke skal være ”Klippe du som brast for meg”.

Salmekrus denne gangen sendes til:

Finn Kristiansen fra Klokkarstua, Lilly Undheim fra Undheim og Malvin Heggernes fra Kjerrgarden.

Ny salmenøtt

Vi skal også denne gangen friske opp i gamle påskesalmer ved hjelp av en liten strofe. Hvilken salme er denne strofen hentet fra: ”kraften av en guddomsstråle”

a. O, hode høyt forhånet
b. Hill deg, Frelser og forsoner
c. Naglet til et kors på jorden

Send inn svaret (innen onsdag 2. mars) og gjerne ditt forslag til Århundrets salme ved å klikke her.

Spilleliste salmer

LENKER
Siste saker:

10 SISTE SALMER TIL ALLE TIDER

P1 banner 120

10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no