Salmer til alle tider 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Salmer til alle tider
 
 

Fastelavn

Fastelavnstiden forbinder vi ytre sett med karneval, fastelavnsboller og fastelavnsris. Tid for fest og glede. Vi har heller ikke glemt at det er Samisk nasjonaldag denne søndagen, 6. februar.

Publisert 04.02.2005 08:04. Oppdatert 08.02.2005 09:30.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Bearbeidet av Helge Helgheim

”Salmer til alle tider” på Fastelavnssøndag. Flere tror at denne søndagen ut fra navnet har med faste å gjøre. Men fasten starter ikke før onsdag i neste uke, Askeonsdag. Ordet fastelavn kommer av det tyske faseln, å lage løyer.

Fastelabend var en kveld for ulike festligheter før fasten. En slags avslutning av karnevalstiden. Derfor er det også en sammenheng med Blåmandag dagen etter. Så følger Feitetirsdag før Askeonsdag.

Fastelavnstiden forbinder vi ytre sett med karneval, fastelavnsboller og fastelavnsris. Tid for fest og glede. Derfor er det ikke unaturlig at latin- amerikanske tone lyder i ”Salmer til alle tider”. Men sangene er knyttet opp mot kirkens tema for denne søndagen, kjærlighet. Blikket rettes fremover mot Jerusalem.

I Sverige er tema rett og slett ”Kjærlighetens vei”. Jesu vandring mot Jerusalem var en vandring i kjærlighetsgjerninger mot mennesker han møtte på veien. Her i Norge snakker vi gjerne om ”Se, vi går opp til Jerusalem”.

En formulering hentet fra Eyvind Skeies salme. Derfor er den også et naturlig salmevalg denne søndagen. I bibeltekstene denne søndagen finnes det flere beskrivelser av Jesus som munner ut i ”Den personifiserte kjærligheten” eller ”den guddommelige kjærlighets representant i denne verden.” Her ligger også Jesu lidelse og død.

Vi har heller ikke glemt at det er Samisk nasjonaldag denne søndagen, 6. februar.

I den anledning får vi høre Mari Boine i en gammel salme med røtter helt fra 1600-tallet.

Salmevalget denne søndagen inneholder latinamerikanske salmer, salme skrevet av Eyvind Skeie, Lina Sandell og Halvdan Sivertsen. For å nevne noen. Så her er det variasjon.

Forrige salmenøtt

Sist uke skulle vi fram til en salme ved hjelp av ei lita strofe. Rett svar var ”Deg å få skode”.

Denne gangen er det disse tre som får tilsendt salmekrus:

Paul Bjarne Nerheim fra Kristiansand, Synnøve Elise Welle fra Sykkylven og Ragnar Tveit fra Matre.

Ny salmenøtt

Vi skal også denne gangen fram til en salme, og du får hjelp av følgende strofe: ”ta mitt hjerte som ditt eget”.

Er denne strofa hentet fra

a. Jesus, Jesus, ham alene
b. Jesus det eneste
c. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte

Send svar innen onsdag 9. februar - gjerne via e-post, og da klikker du her.

Men du kan også bruke vanlig post, og da er adressen:

Salmer til alle tider,
NRK P1,
7005 Trondheim.

Spilleliste salmer

LENKER
Siste saker:

10 SISTE SALMER TIL ALLE TIDER

P1 banner 120

10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no