Salmer til alle tider 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Salmer til alle tider
 
 

Musikalsk Tabor

Selve fortellingen om Tabors topp leder oss inn i et rikt utvalg av salmer. Den salmen som kanskje er mest sentral denne søndagen, er Eyvind Skeies salme ”Vi skal se deg, Herre Jesus”. På samme måte som disipplene så Jesu herlighet skal vi også se den, er noe av innholdet i salmen.

Publisert 29.01.2005 10:50. Oppdatert 02.02.2005 13:39.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Bearbeidet av Helge Helgheim

”Salmer til alle tider” blir denne uka viet en helt spesiell fortelling fra Det nye testamente. Jesus tar med seg tre av sine disipler opp på et fjell for å vise dem sin herlighet. Selv om man i de bibelske tekstene ikke kan lese seg til hvilket fjell dette skjedde, har det i tidenes løp vært talt om Tabor.

Fjellet ligger ca. 10 km øst for Nasaret og reiser seg til en høyde av 562 m.o.h. Flere mener nå at det er fjellet Hermon som er stedet Jesus viste sin herlighet for Peter, Jakob og Johannes.

Diskusjonen om hvilket fjell det er snakk om lar vi ligge, men selve fortellingen leder oss inn i et rikt utvalg av salmer. Den salmen som kanskje er mest sentral denne søndagen, er Eyvind Skeies salme ”Vi skal se deg, Herre Jesus”.

På samme måte som disipplene så Jesu herlighet skal vi også se den, og Skeie er tydelig inspirert av Johannes Åpenbaring. Om salmen skriver han: Jeg har vært fascinert av den eskatologiske siden av troen. I vår tid, når kulturpessimismen og undergangsfølelsen er så sterk, og hvor også kirken lett farges av ”nå går alt under”-stemningen, er det viktig å gjennomtenke på nytt hva håpet er.”

Salmen er storslått og praktfull. Selv om Skeie lar salmen få en fremtidig tolkning, finner vi trekk av det som skjedde på fjellet. Vi ser Jesu ansikt som stråler som solen, vi ser ham som Guds sønn og vi ser ham som forsoneren og den oppstandne.

I programmet lar vi fortellingen stå på egne bein og lar den føres videre gjennom salmer og sanger som ”Ved Jesu føter ei stille stund”, ”Vær stille sjel”,
”Vi vil hylle”, ”Lov Jesu namn og herredom” og ”Deg å få skode.” Og da skulle det bli en musikalsk Tabor-opplevelse der både bibelteksten og salmeteksten forteller.

Forrige salmenøtt

Nå er det to uker siden forrige salmenøtt. Vi har trukket ut tre som hadde svart Glemmen kirke, og det er:

Eva Irene Korsberggrind fra Lillehammer, Hedløy Steinli fra Evenskjer og Knut Hovden fra Selje.

Ny salmenøtt

Vi skal denne uka fram til en nynorsk salme ved hjelp av følgende strofe - ”som syner mitt verd”:

a. Å, kor djup er Herrens nåde
b. Deg å få skode
c. Kjære Gud, når eg bed

Innen onsdag 2. februar kan du sende inn svaret ditt ved å klikke her.

Eller du kan bruke vanlig postadresse:

Salmer til alle tider,
NRK P1,
7005 Trondheim.

Hvis du vil se spillelista for dette programmet, klikker du her: Spilleliste salmer.

LENKER
Siste saker:

10 SISTE SALMER TIL ALLE TIDER

P1 banner 120

10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no