Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 

Oslo 1. Baptistkirke

Bibelen forplikter vår tro og vår samvittighet. Den er vår eneste og sanne rettesnor for kristen tro og liv. Vi har derfor ingen skrevne lærresetninger ved siden av Bibelen, sier baptistpastor Einar M. Stensland.

Publisert 13.09.2004 10:50. Oppdatert 11.11.2004 14:32.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudstjeneste fra Oslo 1. Baptisktkirke søndag 19. september. Det var 16. søndag etter pinse. Teksten stod i Luk. 10, 38-42.

Preken var ved pastor Einar M. Stensland.

Møteleder var Sverre Skorpen.
Organist var Per Øvergaard.

Tabernaklets kor sang under sin dirigent Ragnhild Øvergaard (bildet).

Det var solosang ved Kristin Fredbo Gramstad og duettsang ved Reidun og Ragnhild Øvergaard.

Det var vitnesbyrd ved Astrid Danielsen, og tekstlesere var Kjersti Taranger, Astrid Tholvsen og Bjørn Olberg.

Musikere var Gotfred Gundersen (saksofon) og Ragnhild Øvergaard (fløyte).

En av de fire salmene stod i Norsk Salmebok på nummer 707 - Da jeg trengte en neste.

De andre salmene er fra "Lovsyng Herren" på numrene 241 - Takk, min Gud, for at jeg våkner frisk og glad til nyskapt dag, 374 - Jesus, min hyrde, har omsorg for meg under min vandring på jorden og nummer 254 - Lov Jesunavnets seiersmakt!

Hva tror baptistene

Baptistmenighet har ingen skrevne læresetninger som ved siden av Bibelen skal forplikte vår tro og vår samvittighet. Bibelen er den eneste og sanne rettesnor for kristen tro og liv.

Oslo 1. Baptistkirke i Hausmannsveien (foto: Roger Dahl).

Derfor vil vi samle oss rundt Bibelen som Guds Ord. Når likevel baptister har forsøkt å forme noen læresetninger, er disse ment å være til hjelp for den enkelte til å uttrykke sin tro.

Men ytre læresetninger binder aldri en baptists samvittighet. Selv om baptistene har en felles tro som vi er stolte av, er det aldri snakk om en uniformering hvor alle baptister må mene det samme i alle spørsmål.

Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn, og at han kom til verden for å frelse oss fra syndens forførende makt, og å forsone våre liv med Gud. Derfor døde Jesus i vårt sted, og derfor oppsto Jesus fra de døde.

Johannes 3, 16 rommer hele evangeliet i et nøtteskall. "For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv".

Vi tror at det er nødvendig å omvende seg for ikke å gå fortapt. Det betyr at vi sier "JA" til det Jesus gjorde da han døde på korset. Dette "JA" betyr at vi bekjenner at vi er syndere, og tar imot Jesus som vår Frelser.

Vi tror at den som tar imot Jesus også skal døpes i vann. Vi tror at dåpen er en del av frelsen, og at den hører med ved troens frembrudd i et menneskets liv. Vi tror at dåpen skal skje med full neddykkelse i vann.

Dåp hos baptistene

Ordet baptist kommer fra gresk (baptizo) og betyr dåp. Ordet betyr å "dykke under i vann". Historisk oppsto baptistene som en vekkelsesbevegelse på reformasjonstiden.

Noen troende stilte da spørsmål til barnedåpens berettigelse, både til formen og til innholdet. Det gjennomgående spørsmålet for disse var: Hva sier Bibelen om dåpen? Hvem ble døpt, og hvorfor? Resultatet av å studere Det nye testamentes tekster ble at barnedåpen ble forkastet fordi den ikke er omtalt i Det nye testamente. Og bare de som trodde på Jesus kunne døpes med full neddykkelse i vann.

Disse kristne fikk av andre, navnet "anabaptister". Ordet var opprinnelig et skjellsord, men etter hvert ble navnet "baptister" et navn som de første døperne brukte om seg selv. Siden har millioner av kristne over hele verden, som bekjenner seg til denne døpertradisjon, kalt seg for baptister, og sine menigheter for baptistmenigheter.

Nattverd hos baptistene

Nattverd feires regelmessig hver første søndag i måneden. Nattverden er en del av gudstjenesteopplegget, og alle som tror på Jesus Kristus ønskes velkommen til "Herrens bord".

Baptistenes logo.

Uttrykket "Herrens bord" skal ikke forstås bokstavelig som et stort bord som alle samles rundt i gudstjenesten, men Herrens bord står for et måltid som er Guds, og som han bestemmer hvem som skal delta i.

Ut fra Bibelen mener vi at dette bordet er dekket for alle som tror på Jesus Kristus, og at de som vil bekjenne sin tro for første gang, også kan gjøre det ved å delta i nattverden. Derfor er innbydelsen at en kan delta i nattverden på dette grunnlaget.

Barnevelsignelse hos baptistene

Velsignelsen finner sted i en gudstjeneste. På forhånd har pastoren snakket med foreldrene og gjennomgått ritualet. Dette skaper også en trygghet som gjør velsignelsen til en god stund for foreldrene.

Foreldrene kommer fram med barnet. Er det flere søsken blir også de med. Pastoren presenterer familien, og sier litt om barnet som skal velsignes. Han siterer også et vakkert dikt om barna, før han leser bibelteksten om Jesus som velsignet barna. Deretter ber han for barnet og for hele familien. Han tar tilslutt barnet i sin favn og løfter det opp, mens han lyser Herrens velsingelse over barnet.

Dette er et vakkert øyeblikk! Som et minne fra barnevelsignelsen får familien en brosjyre hvor barnets navn og fødselsdato står. Samt når og hvor velsignelsen fant sted. Det er også bilder og skriftsteder i brosjyren. Denne blir overrakt av pastoren med gode ønsker for familien.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no