Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 
Stått i 300 år

Fenstad kirke

Fenstad kirke er en korskirke i tre. Den ble bygd i 1703 og kan dermed feire 300 år i år. Kirken har 300 sitteplasser. Sokneprest i jubileumsåret er Eivind Johannessen. Sammen med en hel rekke andre innbyr han til en 1700-talls salmemesse uten at orgelet blir brukt til tonefølge.

Publisert 20.10.2003 07:41. Oppdatert 26.10.2003 20:33.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det va gudstjeneste fra Fenstad kirke i Akershus søndag 26. oktober. Det var 20. søndag etter pinse, - som var bots- og bededag. Teksten stod i Jes. 59, 1-4 og 8-9. Men for 300 år siden var teksten hentet fra Johs. 4, 46-54, og den ble brukt i gudstjenesten.

Gudstjenesten åpnet og sluttet med de gamle klokkerbønnene, og klokker i gudstjenesten var Jan Magne Hanstad.

Prekenen ble holdt biskop Ole Chr Kvarme (til høyre). Liturg var sokneprest Eivind Johannessen (overfor).

Av praktiske grunner brukte menigheten nåværende norske salmebok, men det var de samme salmene som ble sunget på den tida kirka ble tatt i bruk.

Salmene stod i Norsk salmebok på numrene 236 - Herre, Gud Fader, du vår høgste trøyst, 263 - Alene Gud i himmerik, 210 - Nå ber vi Gud, den hellig ånd, 299 - Nå la oss takke Gud , 3. vers og nummer 529 - Om alle mine lemmer.

Kantor Leni Katla Botilsrud (bildet) spiller vanligvis på orgelet i Fenstad kirke. Men fordi vi ble tatt med tilbake til året 1703 - da det ikke var orgel i kirka - var det ingen orgelmusikk i gudstjenesten.

De fleste liturgiske ledd var erstattet av salmer. "Fadervår" ble brukt ofte i gudstjenesten og kunne bli lest opptil 4-5 ganger, 4 ganger i denne gudstjenesten.

En blåsesekstett fra Vestsiden Musikkorps deltok, og blåse-instrumenter var vanlige på 1700-tallet.

Gammeldags gudstjeneste

På jubielumsdagen var kirken pyntet til fest. MOg så langt det var råd, forsøkte gudstjenesten å "stille seg" 300 år tilbake. Dermed ble de sju-armede lysestakene og nummertavlene tatt ut av kirken jubileumsdagen.

Menigheten kom til kirke med hesteskyss. Alle hadde svarte klær, og kvinnene hadde side kjoler. Kvinnene satt på venstre side, mennene på høyre side.

Vanligvis var det nattverd, og helst skulle det ha vært skriftemål også. Men det ble nok bare med i historikken på jubileumsdagen.

En av de tidligere kapellanene i Fenstad, professor Helge Fæhn, har vært aktiv som konsulent under planleggingen av jubileet.

300-årsjubileum

Fenstad kirke er en korskirke i tre.

Den ble bygd i 1703 og kan dermed feire 300 år i år. Kirken har 300 sitteplasser.

Fenstad kirke fikk sitt orgel i 1897.

Fenstad kirke ligger i Nes kommune på Romrike med rundt 18.000 innbyggere. Her møtes de to vannrikeste elvene i Norge - Glomma og Vorma. Det er 20-30 minutters kjøreavstand til hovedflyplassen på Gardermoen.

Nes er landets største kornkommune med ca. 800 gårdsbruk, og her finner vi også landets største smykkestøperi - Snorre-smykkene.

Nes Kirkeruiner

Det ble bygd kirke i området lenge før årets jubilerende kirke ble reist. Nes kirkeruiner stammer fra en steinkirke som ble reist på 1100-tallet.

Ruinene ligger på tangen der elvene Glomma og Vorma møtes. I gammel tid var steinkirken en av tre fylkeskirker på Romerike. Den ble utvidet flere ganger.

I 1567 under sjuårskrigen mot Sverige ble den satt i brann. Kirken ble gjenreist, og i 1697 utvidet til korskirke.

I 1854 slo lynet ned, kirken brant og ble ikke gjenoppbygd. Kirkeruinene ligger vakkert til med utsikt til elvemøtet og det storslagne kulturlandskapet i Nes-bygda. Ruinene benyttes ofte til gudstjenester, brylluper og som konsertarena.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no