Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 
"Alle" søndagsskolene var på Karmøy

Åkra kirke

Åkrehamn er stedet for generalforsamlingen til Norsk søndagsskolefobund. På avslutningsdagen deltar forsamlingen på gudstjenesten i Åkra kirke.

Publisert 23.06.2003 09:33. Oppdatert 03.08.2003 15:59.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Redigert av Helge Helgheim

Det var familiegudstjeneste fra Åkra kirke i Rogaland
3. søndag etter pinse.

Preken var ved Ludvig Bjerkrheim. Kantor Paul Leithaug spilte. Et felles barnekor fra Vest-Karmøy sang.

Det var to salmer fra Norsk Salmebok - nr. 943 - Måne og sol og nr. 611 - Vi syng med takk og glede.


Åkra kirke


Den nye arbeidskirka ble vigslet 10. november 1985. Arkitekten var Børge Brandsberg-Dahl.

Kirkesalen er kvadratisk med organisering omkring alter, prekestol og døpefont.

Salen er lagt symetrisk om en akse som går diagonalt i kvadratet. Denne aksen fortsetter ut via tuntre til klokketårnet på kirkebakken.

Norges høyeste glasskulptur?

Øverst i pyramidetaket er det et stort overlysfelt som lar lyset flomme ned over alterpartiet.

Den store alterskulpturen, hovedsaklig i glass, er utformet av Per Odd Aarrestad.

Da den ble vigslet 19. desember 1993, ble den beskrevet som landets høyeste glass-skulptur.

Høyden er ca. 8 meter, bredden ca. 1,7 meter og vekta er ca. 5 tonn.

Skulpturen skal synliggjøre det sentrale i vår kristentro: Kristi offerdød, oppstandelse, himmelfart og gjenkomst.

Orgelet (til høyre) er bygd i Nederland av Verschueren orgelfabrikk og ble vigslet i 1986.

Det er helmekanisk med 22 stemmer, og egner seg særlig til gammel musikk, ikke minst Bach.

Åkra kirke fra 1985


Her ser vi Gamle Åkra kirke (til venstre).

I november 1820 ble denne kirka tatt i bruk, bare fem måneder etter at den gamle var revet. I 1852 ble kirka forlenget, og i 1899 ble det bygd sakristi. Det var alt fra århundreskiftet tale om å bygge ny kirke på Åkra, men i stedet for nybygg ble den gamle kirka restaurert både i 1930-årene og i 1950-årene.

I 1970 ble kirka rettet opp og avstivet med et stålskjelett. Dette ligger åpent på loftet, mens resten er bygd inn mellom tømmervegg og bordkledning.

Altertavla fra 1820 er et stort gullmalt kors foran et bilde av Jerusalem i solnedgang. Altertavla fra den forrige kirka, laget i 1663, henger på nordveggen. Den er laget av Andrew Smith, som også har utført prekestolen i Stavanger Domkirke.

Det tyskbygde Rieger Kloss-orgelet fra 1967 har 10 stemmer. Den vakre kirka er godt vedlikeholdt og brukes fremdeles til vielser.

LENKER
Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no