Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 
Ny stallmenighet i Trondheim

Hoeggen kirke

Kirken har fått nytt orgel - 17 stemmer i fransk romantisk klang. Det er en orgeltype som er med på å gjøre "orgelsamlingen" i Trondheim rikere - ikke bare lydmessig, men det er også fint å se på, sier kapellan Lise Martinussen.

Publisert 03.02.2003 14:28. Oppdatert 09.04.2003 12:26.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudstjeneste fra Hoeggen kirke i Trondheim på Vingårdssøndagen. Teksten stod i Matt. 20, 1-16.

Kappelan Lise Hjoberg Martinussen preket.

Kantor var Oddrun Bølset, og det var sang ved Hoeggen mini- og barnegospel.

Salmene stod i Norsk Salmebok på numrene 570, 943, 695 og 716.

Hoeggen kirke ligger fint til på Hoeggen i Trondheim.

Den ble bygd til byjubileet i 1997 og vigslet i oktober i 1997.


Den nye flotte mosaikken - alterbildet - er laget av Synva Tufte fra Horten. Mange glassbiter er satt sammen til en meningsfylt helhet. Det er glassbiter i mange farger og størrelser, glassbiter som i kunstnerens hånd er formet til en helhet som er god å se på og som gir mening - en helhet som har den egenskap at den forteller - og gir den enkelte anledning til å bruke egen fantasi.

Denne gode synliggjøring av budskapet har vært et av den kristne kirkes kjennetegn opp gjennom historien. Spesielt fra middelalderen finner vi mange malerier og mosaikker som viser det.

Dette er er en kombinasjon av et mangfold av gode farger og det glade budskap. "Finnes det noen farger som ikke er brukt her da," spurte kunstneren da alt var montert på plass. Nei, det er visst ingen farge som mangler.

Nytt orgel


Nytt orgel er det blitt også - 17 stemmer i fransk romantisk klang. Det er en orgeltype som er med på å komplettere samlingen av orgler i Trondheim. Det er blitt et kunstverk, - ikke bare lydmessig, men også fint å se på, sier menigheten.


Misjon i Hoeggen menighet


Hoeggen menighet er aktiv i misjonsarbeid på flere måter. Menigheten satser på å være oppdatert på misjon, og på den måten oppmuntre til fortsatt engasjement og støtte.

Vennskapsmenighet i Etiopia

I tilknytning til det engasjementet som Hoeggen menighet har med støtte til NMS sitt arbeid i Etiopia, har menigheten fått etablert en vennskapsavtale med en menighet i Assosa.

Dette er en by som ligger vest for Blånildalen. Menigheten har fått brev fra menigheten i Assosa, der presten Kes Melaku Abraham ber om fortsatt kontakt, utveksling av informasjon og forbønn. Han spør også om muligheter for å utveksle besøk.

Opplysninger og noen av bildene er hentet fra menighetens egen hjemmeside.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no