Radiogudstjenesten 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radioarkiv > Gudstjenesten
 
 
Nord og øst i landet

Vadsø kirke

Interiøret i Vadsø kirke domineres av alterveggen med det store veggmaleriet. Alterbildet er inspirert fra øst-kirken, og det er ikke en Kristus-gjengivelse slik vi er vant med, sier prost Stein Ovesen.

Publisert 31.01.2003 21:54. Oppdatert 02.02.2003 13:42.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Av Helge Helgheim

Det var gudstjeneste fra Vadsø kirke 2. februar. Det var 4. søndag etter Kristi åpenbaringsdag.

Teksten stod i Matt. 8, 23-27. Prost Stein Ovesen preket. Kantor Tom Cato Amundsen spilte.

Salmene stod i Norsk Salmebok på numrene 270, 307, 862 og 479.

Vadsø kirke


Kirken ble vigslet 30. mars 1958. Arkitekt er Magnus Poulsson. "En ishavskirke" kalte arkitekten selv bygget. De to mektige tårnene seiler fram som et isfjell, og er det mest markante trekk i bybildet. Kirkedøren står liksom klemt inn mellom to kantede tilbygg som står der som stivnede iskolosser og gir ly for den kirkesøkende.

De to store, tunge tårnmassiver trappes av mot spiret med korset i midten. Det er som skruisen er stanset av usynlige krefter. Det er kampen mellom ånd og ishavets ødeleggende krefter arkitekten har symbolisert i fasaden.

Statuen av St. Peter med bok og nøkkel har billedhuggeren Tone Thiis Schjetne gitt et nordnorsk høvedsmannsansikt.
Overst oppe på vimpelen er kobberslangen festet og minner de kirkesøkende om at den som ser hen til korset, blir i livet.

Kirken har ca. 400 sitteplasser.

Interiøret


Interiøret domineres av alterveggen med det store veggmaleriet utført av Gretha Thiis. Alterbildet er malt i en stil inspirert fra øst-kirken. Bildet er ikke en Kristus-gjengivelse slik vi er vant med.

Kunstneren har forsøkt å gjengi mennesket uten særlig maskuline trekk. Hvem som helst skal i bildet møte trekk av det sanne medmenneske. Kristi nakne føtter, som er tegnet på hans ydmykhet, hviler på jordkloden som er gjort til skammel for hans føtter.

I den venstre hånden holder han livets bok, den høyre løfter han signende over menneskeheten. Han er flankert av stjerner. De er symbolet på treenigheten, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Stjernenes sju tagger minner om de tre himmelske dyder: tro, håp og kjærlighet, og de fire menneskelige dyder: sannhet, rettferd, glede og fred.

Ut ifra denne rike symbolikken går den mektige nordlysglorien over hovedbuen og fortsetter i taket inn over kirkeskipet hvor den møtes av korset over orgelet på den motsatte veggen.

Hvor vi vender oss i kirken, møter korset oss og minner om at vi befinner oss i en kristen basilika.

Glassmaleriene

Ragna Thiis Helland har utført glassmaleriene i koret. Øverste horisontale rekke betegner hva vi lever under, andre rekke naturens kretsløp, tredje rekke blomstring i de forskjellige årstider, fjerde rekke vannet som betingelse for alt liv. Fisken kan ikke leve uten vann, mennesket ikke uten dåp.

Loddrett betegner de fire felter fra venstre; vår, sommer, høst og vinter. Naturens kretsløp er brukt som et bilde på menneskets liv.

Døpefonten


Døpefonten er i klebersten. Dåpskannen i sølv er fra 1929 og er blant de få tingene som ble reddet da den forrige kirken brant i 1944.

Prekestolen

Prekestolen er egenartet. Ørnen med utbredte vinger foran på prekestolen er atributtet til evangelisten Johannes og forteller om Ordets kraft. På toppen av baldakinen står to engler og holder en krans med kong Haakon den 7's monogram og et kors på.

Under dette står ordene "Soli deo gloria" som betyr "Gud alene æren". Laurbærkransen rundt den nederste kanten minner om seierskransen som venter i himmelen.

Orgelet

er levert av orgelbygger J. H. Jørgensen i Oslo og er utført som mekanisk sløyfeladeorgel med 16 gjennomgaende stemmer og 986 tonende piper.


Nordlandsjekten

som henger fra taket, er et symbol på den kristne kirke som under Kristi ledelse bringer menigheten frelst gjennom livets opprørte bølger. Rommet i kirken der menigheten sitter, kalles også "skipet" og minner om at vi alle er i samme båt på vår reise gjennom livet. Men skipet stevner fram med et klart mål i sikte.

Kirker i Vadsø

Nåværende kirke er nr. 4 i rekken av kirker i Vadsø. Første kirkebygg ble reist omkr. 1575 på Vadsøya der folk dengang bodde. Kirke nr. 2 ble bygd på fastlandet omkr. 1710. Da var folk flyttet over til fastlandssiden. Kirke nr. 3 ble reist i 1861. Den lå på "Galgebakken" der prestegården nå ligger. Denne kirken ble lagt i grus under krigshandlingene natten mellom 28. og 29. okt. i 1944.

Opplysningene er hentet fra en brosjyre om Vadsø kirke.

Siste saker:

10 SISTE RADIOGUDSTJENESTEN


10 SISTE RELIGION

ANDRE PROGRAMMER OM RELIGION OG LIVSSYN

Andaktens hjemmeside med ny adresse

NRK.NO har tatt i bruk et annet verktøy. Det betyr også at sidene ser litt annerledes ut enn før. Du kan klikke her og komme videre til de nye sidene.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Gudstjenesten har fått nye nettsider

Gudstjenesten har fått nye nettsider. Du kan fremdeles lese artiklene og det andre innholdet på disse gamle sidene, men for oppdatert informasjon må du bruke de nye.

Nye sider

Ove Gundersen og Margrete Nåvik (foto: NRK / Helge Helgheim)
Mellom himmel og jord har fått nye internettsider. Du kommer til den nye hjemmesida ved å klikke deg videre herfra.

Livssyn i NRK1

NRK1s talkshow Mon Tro ble foreløpig avsluttet før jul. Fjernsynet regner med å være tilbake med et nytt livssynsmagasin høsten 2005.

Salmer til alle tider har fått nye nettsider

Dei gamle sidene er framleis tilgjengelege slik at du kan lese artiklar og anna innhald, men for oppdatert informasjon må du bruke dei nye sidene.

 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no