skilleBildegalleriskilleNettradioskille_slutt
4040 norgesglasset 3_1
Her er du: NRK.no > Programmer > Radio > Norgesglasset 40/40 Sist oppdatert 10:46
 
Hovedsiden
50-tallet
60-tallet
70-tallet
80-tallet
Det skjedde
Dagens nøtter
Konkurranser
Spillelister
Hitlister
Redaksjonen
Det skjedde
As Time Goes By
Top 10
Elvisbanner
The Beatles
 
4040
Norgesglasset
NRK P1

mandag - fredag
kl 14.00 - 15.00

Norgesglasset
NRK P1
7005 Trondheim


 

Nesset-saken ryster Norge

Sykepleieren og sykehjemsbestyreren Arnfinn Nesset ble etterforsket for rundt 60 giftdrap med det åndedrettslammende medikamentet Curacit. Han blir til slutt dømt for 22 drap, et overlagt drapsforsøk og for dokumentfalsk og underslag.

Publisert 29.07.2003 15:11. Oppdatert 29.07.2003 15:36.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hjelp | Mer lyd og video
ALT OM:
Sjokk og vantro preget folks reaksjoner etter hvert som det ble avdekket stadig flere mistenkelige dødsfall utover sommeren og høsten 1981. Arnfinn Nesset tilsto overfor politiet å ha drept 27 pasienter ved å sette sprøyter med Curacit. Han ble tiltalt for 25 drap, men i retten trakk han siden tilståelsene tilbake og nektet på alle punkt.

Nesset døgnet rundt

Arnfinn Nesset ble tiltalt for overlagt drap på 25 personer. (Foto: NTB arkiv/Scanpix)
Olaf Jakhelln var hovedaktor da saken gikk for retten. På grunn av sakens omfang ble det bestemt å ha to forsvarere og to fra aktoratets side. Hovedforsvarer for Arnfinn Nesset var nå avdøde Alf Nordhus. - Det var arbeid nesten døgnet rundt i perioder, forteller Jakhelln. Fra saken startet å rulle i februar 1981 gikk det drøyt to år før kjennelse og dom i lagmannsretten i mars 1983.

Jakhelln ble fritatt fra arbeid med andre saker i den mest arbeidskrevende delen av saken og i omlag ett år arbeidet han bare med Nesset-saken. Olaf Jakhelln ble forøvrig far mens opprullingen av saken var i en tidlig fase.

-Jeg fikk heldigvis forståelse både fra familien hjemme og fra riksadvokaten for at dette var en sak som krevde mye arbeid, sier mannen som i dag er lagmann i Frostating lagmannsrett og selv er dommer.

Curacit for mer makt

Olaf Jakhelln (Foto: Gorm Kallestad/Scanpix)
Han beskriver sykehjemsbestyrer Arnfinn Nesset som en som startet på livets skyggeside da han ble født 25. oktober 1936. Hans foreldre var ikke gift og han bodde sammen med sin mor hjemme i hennes barndomshjem. Faren hadde han aldri noe kontakt med. - Han skaffet seg utdannelse som sykepleier, skaffet seg karriere og ble sjef på et større sykehjem.

Arnfinn Nesset selv kastet aldri lys over hvorfor han skal ha tatt livet av eldre pasienter. Olaf Jakhelln tror motivet kan ha vært å skaffe plass for nye pasienter. - Det som kanskje er mer nærliggende kan være dette med å være den som bestemmer. Det er klart at dette er en mann som har hatt ambisjoner, som har kommet seg opp. Kanskje brukte han dette midlet (Curacit, red anm) for å skaffe seg kontroll med liv og død.

-Kaldkveling

Påtalemyndigheten hadde ikke klare beviser for at Arnfinn Nesset satte sprøyter med giftstoffet Curacit. Men - han kjøpte store mengder av stoffet, som er dødelig i en dose på noen få milliliter. Curacit blir i medisinen brukt samtidig med respirator fordi det lammer åndedrettet, samtidig som hjertet fortsetter å slå. - Settes det en dose Curacit, og ingen hjelper deg med åndedrettet så kveles du. Og da dør du i løpet av ikke mange minutter, selv om du er bevisst på hvordan situasjonen er. - Dette er kaldkvelding, sier den tidligere statsadvokaten.

På ett tidspunkt i løpet av etterforskningen, ble det gitt tillatelse til å grave opp graver og undersøke de avdøde. Dette ble imidlertid ikke gjort, fordi man kom fram til at det ville være vanskelig å finne merker etter eventuelle sprøytestikk og spor etter giftstoffet såpass lang tid etter dødsfallene.

-Aldri i tvil

Arnfinn Nesset mottar juryens kjennelse i saken mot ham i Frostating Lagmannsrett. (Foto: NTB arkiv/Scanpix)
I løpet av maratonsaken, som pågikk i fem måneder fra oktober 1982 til 18. mars året etter, ble det ført 128 vitner og ni sakkyndige. Aktor Olaf Jakhelln er i dag like fast i sin overbevisning som han var da han utarbeidet tiltalen og førte saken for Frostating lagmannsrett. - Ja, for min del har det ikke vært noken grunn til å tvile på at Arnfinn Nesset var skyldig i det han ble dømt for. Så jeg er ikke urolig for det resultatet.

-Dersom jeg sier at saken aldri ble skikkelig bevist, tar jeg da for hardt i, i forhold til det som var saken realiteter? - Det er alminnelig å høre at Nesset ble dømt selv om det ikke var bevis. Jeg pleier i mine rettsbelæringer til juryen nå, når jeg sitter som dommer å si at man skal glemme sondringen mellom såkalte bevis og såkalte indisier, direkte bevis og indirekte bevis. Det er helt uinteressant. Spørsmålet er: Har man hørt så mye så man mener å kunne legge til grunn at man er overbevist, vel - så skal man dømme.

Arnfinn Nesset ble i 1993 overført til fri soning etter 12 år med plettfri vandel bak murene.

Olaf Jakhelln mener å ha hørt at den tidligere sykehjemsbestyreren nå ha skiftet navn og lever på et ukjent sted, men han går ikke god for denne opplysningen.

Klikk på mediaboksen over og hør samtalen mellom Olaf Jakhelln og reporter Jan-Erik Indrestrand. Innslaget inneholder også arkivklipp fra rettssaken med administrator Karl S. Solberg.


Siste saker:
Flere saker: ALT OM 80-TALLET

 
80-tallet
70-tallet
60-tallet
50-tallet
X-ord
 
10 SISTE 40/40
 
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no