To nye redaktører i NRK Sápmi

Jan Rune Måsø blir nyhets- og aktualitetsredaktør og Pål Hivand publiseringsredaktør.

Jan Rune Måsø og Pål Hivand

Jan Rune Måsø (t.v) og Pål Hivand er nye redaktører i NRK Sàpmi.

Foto: NRK

- På vegne av NRK og NRK Sápmi er jeg veldig glad for å ha fått Måsø og Hivand med i redaktørkollegiet i NRK Sápmi. Med disse på laget er jeg trygg på at NRK Sápmi makter å sette samisk dagsorden og åpne opp den samiske samfunnsdebatten, sier direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk.

Nyhets- og aktualitetsredaktør

Måsø (39) blir nyhets- og aktualitetsredaktør i NRK Sápmi og skal lede en avdeling med over 40 ansatte.

Han har i mange år jobbet i riksmedia, som NRK Nyheter, TV2 og VG, samt at han har jobbet i NRK Sápmi tidligere. Den siste tiden har Måsø vært frilanser for FBI - Forbrukerinspektørene i NRK.

- Jeg er veldig glad for å få Måsø tilbake til Sápmi. Med Måsøs solide journalisterfaring og kompetanse vil NRK Sápmi styrke evnen til å sette samiske saker på dagsorden, både nasjonalt og i Sápmi, sier Solbakk.

Måsø er opprinnelig fra Tana og tiltrer redaktørstillingen 1. september.

-Det blir spennende å lede den største og mest slagkraftige samiske nyhetsredaksjonen i Norden.

Det spesielle med NRK Sápmis nyhets - og aktualitetsavdeling er at her jobbes det med alt fra det lokale til det internasjonale fordi man også dekker urfolksaker globalt. Det er viktig å belyse samiske samfunnsforhold også overfor storsamfunnet. Det vil bli både utfordrende og givende å navigere redaksjonen i et slikt farvann, sier Måsø.

Publiseringsredaktør

Pål Hivand fra Kirkenes (49) blir publiseringsredaktør og får ansvaret for all medieutvikling og for at NRK Sápmi er til stede med relevant innhold på nye og eksisterende medier/plattformer.

- Med Hivand får vi en analytisk og strategisk tenkende redaktør med god digital forståelse og kjennskap. Hivand har er et sterkt engasjement for å løfte og åpne den samiske offentlige samtalen. Akkurat det vi trenger nå, sier Solbakk.

Hivand er nå kommunikasjonsrådgiver i Sametinget, hvor han tidligere har vært kommunikasjonssjef. Han har også vært journalist i flere medier i Finnmark, blant annet Finnmark Dagblad og NRK Sápmi.

- Jeg gleder meg over å få være med på laget som skal utvikle den samiske og norske offentlige samtalen om det samiske samfunnet i Norge. Det finnes knapt et mer kompetent og relevant miljø enn nettopp det NRK Sápmi representerer. Det er viktig at NRK Sápmi også speiler det moderne samiske livet, fordi flere og flere samer lever sine liv på siden av det tradisjonelle, sier Hivand.

Hivand tiltrer stillingen som publiseringsredaktør 1. november.

Kommunikasjonsavdelingen, Marienlyst, 21. juli 2016

Váldde oktavuođa: Kontaktpersoner:

Jan Rune Måsø: 926 33 332

Pål Hivand: 932 46 605
Mona Solbakk: 95142060