No. dokumentar. Mer åpenhet, mer demokrati eller mer overvåking? I 2015 settes datalagringsdirektivet ut i livet. Alle data om kommunikasjonen mellom oss skal lagres. Hvor langt er vi villige til å strekke oss for å få et tryggere samfunn?

Tema: Dine digitale spor

No. dokumentar. Mer åpenhet, mer demokrati eller mer overvåking? I 2015 settes datalagringsdirektivet ut i livet. Alle data om kommunikasjonen mellom oss skal lagres. Hvor langt er vi villige til å strekke oss for å få et tryggere samfunn?