Hopp til innhold

Villmarkas voktere (2:8)

Uke 1 NRK1 tirsdag 5. januar kl 19.45

Nå nærmer det seg vår og beitesesong, og Lars må gjøre et nytt forsøk på å felle jerv fra helikopter i Sogn. Haakon og oppsynsbåten skal ut til de ytterste øyene på Hvaler.

Villmarkas voktere

Fellingsleder Lars Gangås ute på oppdrag for Statens Naturoppsyn.

Foto: NRK

Haakon Braathu Haaverstad har ansvaret for Hvaler nasjonalpark. Om vinteren er han nærmest alene ute i skjærgården, omgitt av sel og noen sjøfugler. Men når temperaturen stiger, er det fullt liv på Hvaler-øyene, med båtfolk og sommergjester overalt. Da er det hans oppgave å informere folk om hva som er tillatt å gjøre innenfor nasjonlaparken og verneområdene.

Om serien

Statens Naturoppsyn er feltapparatet til Miljødirektoratet, og de rundt 100 ansatte er spredt over hele landet. Arbeidsoppgavene spenner vidt, fra skjøtsel og naturveiledning til lakseoppsyn og fellingsoppdrag. I serien "Villmarkas voktere" møter vi kvinner og menn ute på oppdrag i høyfjellet, på havet, på viddene og i skogen.

De vi møter er:
Lars Gangås, fellingsleder for Sør-Norge
Berit Broen, oppsyn i Forollhogna nasjonalpark
Haakon Braathu Haaverstad, oppsyn i Ytre Hvaler nasjonalpark
Per Olav Haugen og Thomas Rødstøl som begge har ansvar for Reinheimen
Rune Somby på Alta-kontoret*
Vegar Pedersen, rovviltansvarlig i Nordland
Rigmor Solem, Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde
I tillegg møter vi kolleger og samarbeidspartnere landet rundt