NRK Meny
Normal

Ut i naturen: Tanaelva - den beste elva

Uke 16 NRK1 tirsdag 14. april kl. 19.45

Tanaelva er den største og beste lakseelva i Europa. Men nå ropes det alarm, forskerne mener bestanden av laks er i fare, reguleringer må til. Problemet er at Tanaelva også danner grensen mellom Norge og Finland, og de to landene har forskjellige lover og forskjellig mening om hvordan man skal berge Tanalaksen i framtida.

Laksefiske, laksefiskere

Tanaelva er også grense mellom Norge og Finland, og det er særlig det økende turistfisket på finsk side som truer laksebestanden.

Foto: Dan Robert Larsen

De siste årene har det vært gjort mange forsøk på å forhandle fram en ny avtale om laksefisket i Tana, men forhandlingene har kjørt seg helt fast. Uenigheten er for stor. Fra norsk side kreves det at det økende turistfisket i Utsjok kommune i Finland må begrenses. I dag er dette fisket helt uregulert.

Hundrevis av små landparseller ved elvebredden er solgt til folk over hele verden. Dermed har de fri adgang til å fiske så mye laks de kan, innenfor de tidsbegrensninger som er satt. Forskerne kaller det som foregår for "wild west".

Finnene mener at nordmennene må begrense sjølaksefisket i Tanafjorden og garnfisket i elva.

Forskerne mener situasjonen er alvorlig, særlig for laksen som gyter i de øverste delene av Tanavassdraget i elvene Anarjohka, Karasjohka og Jiesjohka.

Striden om Tanalaksen har skapt en meget ømtålig konflikt mellom Norge og Finland. I verste fall bryter samarbeidet om Tanalaksen sammen. Det kan føre til at det må etableres en fysisk grense midt ute i elva. Da har vi fått en grense lik den vi har mellom Norge og Russland i Grense Jakobselv.