Tilintetgjørelsen (1:8)

Uke 16 NRK2 tirsdag 14. april kl. 21.30

Tyskland, 1933. Adolf Hitler kommer til makten, og jødeforfølgelsen blir straks satt i gang. Regler og påbud blir innført for å ekskludere jøder fra samfunnet. Dette er den opprivende historien om nazistenes forsøk på å utrydde alle jødene i verden.

Annihilation, Tilintetgjørelsen, jødeutryddelse, barn, jøder

Jødiske barn led også i tiden før 2.verdenskrig, i trettitallets Tyskland.

Foto: ZED

Jødene blir nektet jobb i staten og i militærvesenet, og er uønsket i utdanningssystemet.

Hitler bruker sin propagandasjef Joseph Goebbels til å spre nazistenes fremmedfiendtlige og antisemittistiske ideologi. Hitler og Goebbels mener at jødene er en del av en internasjonal sammensvergelse mot Tyskland, og derav uønsket i landet.

Tilintetgjørelsen 2

Jødiske skolebarn.

Foto: ZED

Den fysiske volden mot og etterfølgelsen av jøder ekspanderer fra sommeren 1935. Nürnberg-lovene gjør det mulig å frata tyske jøder statsborgerskapet. Fra da av danner sikkerhetstjenestene, statlig politi og partiets politiske politi spydspissen i Det tredje rikets antijødiske politik, alt etter ordre fra Himmler.

Heinrich Himmler

Heinrich Himmler var en av Hitlers mest betrodde menn.

Foto: ZED

Dokumentarserien sendes i åtte deler.