Sinnssykt

UKE 11 Alle episodene legges ut i NRK TV mandag 11. mars. Første episode sendes på NRK3 mandag 11. mars kl. 20.20.

Cecilie Kåss Furuseth ønsker at det skal bli lettere å leve med og snakke om alvorlige psykiske lidelser. Derfor har hun lagd en serie om det.

"Sinnssykt" med Cecilie Kåss Furuseth

VIL FJERNE FORDOMMER. Med «Sinnssykt» ønsker Cecilie å vise at en diagnose har mange forskjellige sider og at man ikke er diagnosen sin. Man er mye, mye mer.

Foto: Illustrasjon: Racecar / NRK

En økende andel av befolkningen har psykiske plager. Hele 60 prosent av alle som blir sykmeldt i Norge i dag, blir det på grunn av psyken. Gjennom å snakke om det som er vanskelig, kan vi bryte ned tabuer og fordommer. Samtidig kan vi bygge kunnskap.

Det har allerede blitt snakket mye om lidelser som angst, stress og depresjon, og det har hjulpet! Samtidig etterlyser flere åpenhet rundt og informasjon om de mer langvarige og alvorlige diagnosene. Det ønsker Cecilie Kåss Furuseth å gjøre noe med!

Cecilie Kåss Furuseth er programleder i "Sinnssykt"

ÅPENHET. Gjennom å fortelle sin egen historie håper Cecilie å vise at en diagnose har mange forskjellige sider og at man ikke er diagnosen sin. Man er mye, mye mer.

Foto: Xueqi Pang / NRK

«Kanskje vi kan gjøre det litt lettere å leve med en alvorlig diagnose.» 

Med «Sinnssykt» håper Cecilie å hjelpe unge som har psykiske lidelser med å akseptere seg selv og tro på et meningsfylt liv. Hun ønsker å spre kunnskap og å dele verktøy som gjør det lettere å snakke med andre om det man strever med.

Og hun byr på seg selv. For første gang åpner hun opp om at hun selv har en diagnose og hvordan den påvirker hverdagen. En diagnose hun frem til nå har holdt godt skjult for de aller, aller fleste. Det er skummelt, men verdt det, mener hun.

Gjennom å fortelle sin egen historie håper Cecilie å vise at en diagnose har mange forskjellige sider og at man ikke er diagnosen sin. Man er mye, mye mer. Det kan være tøft, men for mange går det heldigvis an å ha et fullverdig og fint liv også.

I programmet "Sinnssykt" møter Cecilie Kåss Furuseth blant andre Emil
Foto: Angelica Hovland / NRK
I «Sinnssykt» møter Cecilie Espen, Veronika, Emil, Christian og Eline. I hver sin episode deler de åpent fra sin egen hverdag med diagnoser som tvangslidelser, schizofreni, komplisert sorg, schizoaffektiv lidelse og PTSD.

I «Sinnssykt» møter vi også Espen, Veronika, Emil, Christian og Eline som i hver sin episode deler åpent fra sin egen hverdag med diagnoser som tvangslidelser, schizofreni, komplisert sorg, schizoaffektiv lidelse og PTSD.

Sammen håper de å avmystifisere og ufarliggjøre, samt fjerne fordommer og uvitenhet. Og ikke minst, gi håp. Til både seg selv og andre.

Hvor kan jeg se det?

Alle episodene av «Sinnssykt» legges ut i NRKs strømmetjeneste NRK TV mandag 11. mars. Første episode sendes på NRK3 mandag 11. mars kl. 20.20.