Informasjon fra NRK

Nytt sendetidspunkt for distriktsnyhetene fra 2. januar

Fra torsdag 2. januar ser du distriktsnyhetssendingen kl. 19:45 på NRK1 og i NRK TV. Sendingen utvides, og varer frem til kl. 20:00. Fredager kommer distriktsnyhetene etter Dagsrevyen.

Distriktsnyheter
Foto: NRK

NRK ønsker å nå bredere ut med distriktsnyhetene og vil derfor legge distriktssendingene rett etter Dagsrevyen, klokken 19:45, på NRK1.

- Vi vet at nyheter og innhold fra distriktene er attraktivt innhold for NRK1-seerne. Ved å flytte distriktssendingene til beste sendetid vil vi nå langt flere seere, og vi vil løse distriktsoppdraget vårt enda bedre. Distriktsnyhetene før Kveldsnytt skal videreføres som i dag, sier distriktsdirektør i NRK, Marius Lillelien.

Marius Lillelien, NRK

Distriktsdirektør Marius Lillelien

Foto: Ole Kaland, NRK

Endringen er en del av videreutviklingen av sendeskjemaet for NRK1 i 2020.

- NRK må tilpasse seg endringer i folks mediebruk. Store deler av befolkningen beveger seg over til strømming, og NRKs satsing på NRK TV vil fortsette. Men samtidig bruker nesten halvparten av befolkningen NRK1 hver dag, og vi ønsker at NRK1 skal være en samlende nasjonal kanal også de neste årene. Vi jobber derfor med å utvikle tilbudet til det publikummet vi treffer på NRK1 tidlig «prime time» på hverdager, sier TV-sjef i NRK, Arne Helsingen.

Distriktsnyhetene ser du altså mandag til torsdag kl. 19:45 fra 2. januar på NRK1 og i NRK TV. På fredager kommer distriktsnyhetene etter Dagsrevyen.