Naturen vender tilbake - rewilding, premiere (1:4)

Uke 11 NRK1 tirsdag 14.mars kl.19.45

I den nye naturserien oppsøker Ut i naturen-redaksjonen dyrearter som har vært borte lenge, men som er i ferd med å vende tilbake. Vi møter hjort og rovfugler i Danmark, villsvin i Sverige, gauper og ulv i Tyskland og kongeørn i Norge.

Ulv

Ulven er tilbake i Danmark og tyskerne setter ut gauper. Dyr som har vært borte lenge, er i ferd med å vende tilbake til store deler av Europa.

Foto: NRK Natur

I løpet av forrige århundre ble mange arter helt eller delvis utryddet fra sine opprinnelige leveområder. Noen fordi de ble aktivt bekjempet, andre ble jaktet for verdifulle skinn og noen ble offer for miljøgifter. Havørn og oter ble helt utryddet i Sør-Norge, vandrefalken var så å si borte, bever fantes bare noen få steder i Telemark, og ulv og bjørn var praktisk talt utryddet over hele landet.

Omkring 1970 ble rovfugl og rovdyr fredet, og i dag, 40 år etter, er noen av dem i ferd med å vende tilbake.

Havørn

Havørna er tilbake langs store deler av kysten vår, og for noen skaper rovfugler og rovdyr nye muligheter.

Foto: NRK Natur

For første gang på over hundre år hekker to par havørn i Oslofjorden. Vandrefalken finnes fra Lindesnes til Finnmark. Det er bever i de fleste vann og vassdrag i Sør-Norge, og flere ulveflokker har fått valper i Norge.

Ute i Europa importeres dyr og settes ut i land hvor de i sin tid ble utryddet. Nå er ulvebestanden beregnet til 12 000 ulver i Europa, bare i Tyskland fikk 46 ulveflokker valper i 2016, og Danmark har fått ulven tilbake etter 200 års fravær.

Noen arter vender naturlig tilbake fordi de ikke lenger blir skutt, andre gjeninnføres aktivt. For 50 år siden fikk jegere utbetalt skuddpremie for å skyte rovfugler og rovdyr, i dag risikeres fengselsstraff for å skyte en ulv eller ei kongeørn.

Ulv i Danmark og gaupe i Tyskland

I første program kommer Ut i naturen nært på kongeørna som er i ferd med å vende tilbake til steder den har vært lenge borte fra. Redaksjonen besøker en unik dansk skog hvor kjempestor hjort og sky rovfugler lever side om side med millioner av københavnere. Og de møter jegeren som fikk historiens første video-opptak av vill ulv i Danmark.

Havørn på Smøla

I program 2 er Ut i naturen på Smøla. Noen ser muligheter i begeistringen for ville fugler og dyr og gjør det til et levebrød. Dalen Villmarkssenter har besøk av fotografer gjennom hele året og har hatt flere besøk av BBC. På Smøla er havørna i ferd med å bli verdensberømt. Men ikke alle er begeistret for at rovdyra vender tilbake.

Villsvin- og hjortebestanden eksploderer

Ute i Europa har villsvinbestanden eksplodert, og hjortebestanden i Tyskland er femdoblet etter andre verdenskrig. Fraværet av store rovdyr fører til unaturlig høye bestander av villsvin og hjortevilt. I tredje program er Ut i Naturen med når tyskerne setter ut gauper i håp om at disse vil bidra til å gjenopprette en balanse i naturen. I Tyskland øker også ulvebestanden for hvert år.

Naturområder restaureres

Vern av natur er viktig for å ta vare på mangfoldet av fugler og dyr. Fordi vi stadig gjør nye inngrep, må vi også restaurere natur. Ut i naturen er med når Slevdalsvannet på Lista skal restaureres, og besøker Europas største naturrestaureringsprosjekt på Dovrefjell.