NRK Meny
Normal

Milorg: Reorganisering og utbygging (2:3)

Uke 16 NRK 1 søndag 19. april kl. 20.05

Et par år etter krigsutbruddet er det tøffe tider for hjemmestyrkene i Norge, med store tap av liv. Det er et behov for å reorganisere motstandsarbeidet i Milorg.

Milorg

Jens Christian Hauge var Milorgs leder fra juli 1942.

Foto: Norsk Hjemmefrontmuseum

I arkivopptak forteller Jens Christan Hauge om de fryktelige norske tapene i 1942. Hauge beskriver det som militære tap, på lik linje med tapene ellers i Europa. Spesielt hardt gikk det ut over hjemmestyrkene på Sørlandet, hvor blant annet styrkenes leder Arne Laudal blir arrestert, torturert og senere skutt på Trandumskogen.

Alt dette fører til en reorganisering i Milorg. Lingesoldater kommer over fra England og bistår i opplæringen av hjemmestyrkene 1943, og mye av treningen flyttes nå ut på skauen. I Hallingdal og i Gudbrandsdalen bygges motstandsgruppene kraftig opp.

Utover i 1944 kommer det flere direktiver fra Forsvarets overkommando i London som styrker organiseringen, treningen og aksjonsviljen hos hjemmestyrkene.

Om serien

Denne dokumentarserien om motstandsbevegelsen Milorg tar for seg forholdene hjemme i Norge under hele okkupasjonstiden, fra den spede begynnelse i 1940 og fram til seiersrusen under frigjøringen i 1945.

Historien er fortalt av veteranene som selv var aktive i motstandskampen. Mange av dem forteller for første gang, mer enn 70 år etter de faktiske hendelsene.

Vi møter Erling Lorentzen, Ragnar Ulstein, Wilhelm Molberg Nilssen, Eva Kløvstad, Hans Losnegård, Eilert Eilertsen, Halvard Fosse, Nils Christian Ekenes, Morten Telle, Lars Aker, Hermann Høst, Reidar Bjørn-Larsen, Finn Ramsøy og Øistein Guderud.

Noen av dem har gått bort etter at intervjuene ble gjort.