Informasjon fra NRK

Ingen tid å miste

Uke 46 NRK2 onsdag 15. november kl 21.45

Når Wanja får den dødelige diagnosen ALS, begynner hun å legge planer for tiden hun har igjen å leve. Hun oppdager at livet tar uventede vendinger.

Ingen tid å miste - No time to lose

Dokumentaren om Wanja er en sterk beretning om en ung kvinne som får den dødelige sykdommen ALS.

Foto: Paulina Cervenka - Motlys

Det å ha en dødelig sykdom betyr ikke nødvendigvis at livet er over. For Wanja er det tvert imot; den tidligere rusmisbrukeren får nemlig en ny sjanse.

Hun kaster seg ut i en energisk søken etter kjærlighet og tilhørighet, og gode opplevelser hun kan leve på når sykdommen fester grepet. Wanjas drøm er å bli sett på som et vanlig menneske, ikke bare som pasient.

Dokumentaren ”Ingen tid å miste” berører en rekke temaer som inngår i debatten om hvordan vi møter mennesker med en dødelig diagnose. Hvordan kan vi lette tilværelsen for dødssyke pasienter? Hvordan leve med og snakke om døden? Hvilken rett har vi til å selv bestemme hvordan vi vil dø?

-Jeg vil menneskeliggjøre det å ha en dødelig sykdom. Jeg håper vi i filmen ser forbi pasienten og ser mennesket, sier regissør Paulina Cervenka.

Se innslag om Wanja på Dagsrevyen 2013