NRK Meny
Normal

Gjenerobringen av norske hav

Uke 20 NRK2 mandag 12. mai kl 21.30

Gjennom de siste 200 årene har Norge gjenerobret gamle havområder og lagt grunnlaget for en enorm vekst innen maritim virksomhet.

Marin biologi I havet

Norge er verdensledende innenfor teknologiske og industrielle løsninger til bruk i 'det blå næringslivet'.

Foto: Peter Leopold

Internasjonal havrett har gitt Norge et forvaltningsansvar for et om lag 2.5 millioner kvadratkilometer stort havområde. Det er mer enn syv ganger landarealene.

Til vårt store hell er havområdene noen av verdens rikeste. Her møter varmt og energirikt vann fra sør, kaldt og næringsrikt vann fra nord. Tang- og taredyrking, videreutvikling av oppdrettsnæringen samt ressurser fra andre marine livsformer gjør det mulig for Norge å ta et enda større ansvar for den globale matvare- og medisinalindustrien.

Under havet ligger petroleumsressurser og sannsynligvis også betydelige mineralforekomster. Og i fremtiden vil vår energiforsyning bli supplert av vind, strøm og bølgekraft. Havet vil gi arbeid og inntekter for generasjoner fremover. Men det kunne vært veldig annerledes når man ser på utviklingen de siste 200 årene.